PHỤ LỤC SỐ 01/…… /PLHĐ-HUD-VP4

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của

Hợp đồng số ……./HĐ-HUD-VP4

Căn hộ chung cư số ….. Tòa nhà chung cư NO-VP4

 Các căn cứ:

 • Hợp đồngmua bán căn hộchung cư số…./HĐ-HUD-VP4ngày…./…../2016 về việc mua bán căn hộ số ….. Tòa nhà chung cư NO-VP4(Green Life Tower A) tạiDự án Nhà ở để bán NO-VP2, NO-VP4, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nộigiữa Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị vớiÔng ……… (sau đây gọi là Hợp đồng);
 • Đơn đề nghị ngày……/……/2016 của Ông ………. về việc tự hoàn thiện nội thất căn hộ số ….. Tòa nhà NO-VP4 (Green Life Tower A).

Hôm nay, ngày         tháng        năm 2016, chúng tôi gồm:

BÊN BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

 • Địa chỉ: Tòa nhà M5 – 91 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
 • Mã số doanh nghiệp: 0100106144
 • Tài khoản: 21110000001860 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.
 • Điện thoại : 04.37738600                 Fax: 04.37738640
 • Đại diện là: Ông Đỗ Hoài Đông Chức vụ:  Phó Tổng giám đốc
 • Theo Giấy ủy quyền số 2993/UQ – HUD ngày 01/10/2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc ủy quyền cho ông Đỗ Hoài Đông – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

BÊN MUA:

Ông (bà): …………………………………

Thẻ căn cước/CMND số/hộ chiếu: …… ngày: ….. do Công an …. cấp.

Và ông/bà:…………………………………. là: [vợ/chồng].

Thẻ căn cước/CMND số/hộ chiếu: ……… ngày ……. do Công an ……..cấp.

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………..

Điện thoại: NR:…………….  CQ: ………… DĐ: ………………………………..

Số Tài khoản: ………………… Tại Ngân hàng:…………..

Hai bên thống nhất ký kết Phụ lục số 01/… …/PLHĐ-HUD-VP4 đểsửa đổi,bổ sung một số điều khoảntại Hợp đồngsố ………../HĐ-HUD-VP4ngày…../…../2016 về việc mua bán Căn hộ chung cư số…..Tòa nhàNO-VP4(Green Life Tower A) tại Dự án Nhà ở để bán NO-VP2, NO-VP4, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội với mục đích chuyển đổitừ căn hộ hoàn thiện sang căn hộ chưa hoàn thiện nội thất với những nội dung sau:

ĐIỀU 1.Sửa đổivàbổ sung một số Điều của Hợp đồng như sau:

 1. Sửa đổi điểm a, khoản 1, Điều 1 như sau:

Căn hộ” là một căn hộ được xây dựng theo cấu trúc kiểu khép kín theo thiết kế đã được phê duyệt nhưng chưa hoàn thiện nội thất thuộc Nhà chung cư do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đầu tư xây dựng với các đặc điểm được mô tả tại Điều 2 của Hợp đồng;

 1. Sửa đổi khoản 1,Điều 3 như sau:

Giá trị Hợp đồng là ………. đồng (Bằng chữ: …………….đồng) bao gồm Giá bán Căn hộ và Kinh phí bảo trì. Trong đó:

Giá bán Căn hộ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, tiền sử dụng đất được tính theo công thức lấy đơn giá 01 m2 diện tích sử dụng Căn hộ (x) với tổng Diện tích sử dụng Căn hộ, cụ thể là:

……..đồng/1m2 x …………m2 =………………………đồng.

(Bằng chữ:……………………….đồng).

Thuế giá trị gia tăng là:…………………..đồng. (Bằng chữ……………………..đồng). khoản thuế này không tính trên tiền sử dụng đất nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Giá trị Hợp đồng sẽ được điều chỉnh lại trên cơ sở diện tích thực tế khi bàn giao Căn hộ theo qui định tại mục b khoản 1 Điều 2 của Hợp đồng.

Kinh phí bảo trì Phần sở hữu chung của Nhà chung cư bằng 2% Giá bán Căn hộ trước thuế giá trị gia tăng, cụ thể là:…………………………đồng.(Bằng chữ………………….đồng)

 1. Sửa đổi điểm a, Khoản 2, Điều 4 như sau:
 2. Bên Mua thanh toán toàn bộ Giá trị Hợp đồng cho Bên Bán theo tiến độ sau:
 • Đợt 1: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực, khách hàng thanh toán tối thiểu 30% giá bán căn hộ, thuế Giá trị gia tăng tương đương với số tiền là: ………………đồng.

(Bằng chữ: …………………………………………… đồng).

 • Đợt 2: Trong thời gian 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, khách hàng thanh toán tối thiểu 40% giá bán căn hộ,thuế giá trị gia tăng tương đương với số tiền là: …………………………..đồng.

(Bằng chữ: …………………………………….. đồng).

 • Đợt 3: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực, khách hàng thanh toán tối thiểu 25% giá bán căn hộ, thuế Giá trị gia tăng , toàn bộ tiền bảo trì căn hộ tương đương với số tiền là: ……….. đồng và nhận bàn giao căn hộ.

(Bằng chữ: ……………………………………. đồng).

 • Đợt 4: Trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được thông báo nhận Giấy chứng nhận, khách hàng thanh toán hết giá trị còn lại của hợp đồng.
 1. Bổ sung Điểm lvào khoản 1,Điều 6như sau:
 2. Yêu cầu Bên Mua thực hiện thi công hoàn thiện nội thất Căn hộtheo đúng quy định tạiPhụ lục này.
 3. Sửa đổi điểm b, khoản 2, Điều 6như sau:
 4. Xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng theo đúng quy hoạch, nội dung hồ sơ dự án và tiến độ đã được phê duyệt, đảm bảo sau khi Bên Mua nhận bàn giao và hoàn thiện Căn hộ theo quy định của Phụ lục này thì Bên Mua có thể sử dụng và sinh hoạt bình thường.
 5. Sửa đổi điểm a,khoản 1, Điều 7 như sau:
  1. Nhận bàn giao Căn hộcó chất lượng với các thiết bị, vật liệu nêu tại Bảng danh mục vật liệu xây dựng đã được các bên thỏa thuận lại kèm theo Phụ lục này và hồ sơ Căn hộ chưa hoàn thiện nội thấttheo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng.
 6. Bổ sung điểm l vào khoản 1, Điều 7như sau:
 7. Có quyền thuê Bên Bán hoặc tự mình hoặc thuê cá nhân/tổ chức thi công hoàn thiện nội thất Căn hộ hoặc sửa chữa Căn hộ sau này, với điều kiện:
 • Không được làm ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết cấu, an toàn chất lượng công trình và kiến trúc bên ngoài của Căn hộ.
 • Tuân thủ các quy định tại Quy định về hoàn thiện hoặc cải tạo sửa chữa nội thất Căn hộ và các yêu cầu khác của Bên A; chịu hoàn toàn trách nhiệm cho mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc thi công, hoàn thiện nội thất, trang trí, sửa chữa, hoặc duy tu bảo dưỡng Căn hộ.”
 1. Bổ sung điểm m, n, và o vào khoản 2, Điều 7như sau:
 2. Trong quá trình thi công hoàn thiện nội thất và sử dụng Căn hộ, nếu Bên Mua gây hư hỏng Phần sở hữu chung thì phải sửa chữa trả lại nguyên trạng ban đầu hoặc bồi hoàn theo mức độ hư hỏng thực tế cho Bên Bán;
 3. Nộp phí quản lý vận hành Nhà chung cư sau 90 ngày kể từ ngày Bên Bánthông báo bàn giao Căn hộ;
 4. Thi công nội thất :

 

 

 • Chậm nhất trong thời gian 90 ngày kể từ ngày BênBán thông báo về việc bàn giao Căn hộ, Bên Mua phải hoàn thành thi công hoàn thiện nội thất Căn hộ.
 • Khi tổ chức thi công hoàn thiện Căn hộ, Bên Mua phải thực hiện đúng bản Quy định về hoàn thiện hoặc cải tạo sửa chữa nội thất Căn hộ tại Tòa nhà chung cư NO-VP2, NO-VP4 đính kèmPhụ lục này(Phụ đính 5).
 1. Bổ sung Điểm g vào khoản 5, Điều 11 như sau:
 2. Trường hợp hư hỏng đối với các vật liệu, thiết bị trong Căn hộ do Bên Mua tự hoàn thiện, sửa chữa.
 3. Sửa đổi Phụ đính 3 – Danh mục vật liệu như trong Danh mục vật liệu kèm theo Phụ lục này.
 4. Bổ sung Phụ đính 5 – Quy định về hoàn thiện hoặc cải tạo sửa chữa nội thất Căn hộ.

ĐIỀU2.Điều khoản chung:

 1. Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phụ lục Hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng mua bán Căn hộ chung cư số …../HĐ-HUD-VP4ngày…./…../2016 Căn hộ số …. tại Dự án Nhà ở để bán NO-VP2, NO-VP4, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.Tất cả nội dung các điều khoản khác của Hợp đồng không được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục nàyvẫn giữ nguyên giá trị, không thay đổi.
 2. Hai bên đã đọc và hiểu rõ các nội dung quy định trong Phụ lục trước khi ký. Phụ lục nàyđược lập thành 05 bản gốc có giá trị như nhau. Bên Bán giữ 04 bản, Bên Mua giữ 01 bản.

 

ĐẠIDIỆN BÊNMUAĐẠIDIỆN BÊNBÁN