CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HOÀNG YẾN

 

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

        o0o        

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC DỰ ÁN MẠNH ĐỨC VICTORY

I.    BÊN ĐẶT CỌC :

Họ tên : : ……………………………………………………………………
Số CMND: :……………… Cấp ngày: …………. Tại: ……………………….
Hộ khẩu thường trú: : ……………………………………………………………………
Điện thoại: : ……………………………………………………………………
Email: : ……………………………………………………………………

(Sau đây gọi là Bên A).

 

II.     BÊN NHẬN ĐẶT CỌC : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HOÀNG YẾN

 

Địa chỉ trụ sở chính Phòng 5 Dãy, dãy B7, tổ 1C, tập thể học viện Nguyễn Ái

Quốc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mã số thuế : 0108263967
Số tài khoản ngân hàng : 8031100405007– tại ngân hàng Quân Đội( MB Bank )
Người đại diện : Ông Hoàng Khánh Dư
Chức vụ

(Sau đây gọi là Bên B).

: Tổng Giám Đốc
Họ tên : : ……………………………………………………………………
Số CMND: :……………… Cấp ngày: …………. Tại: ……………………….
Hộ khẩu thường trú: : ……………………………………………………………………
Điện thoại: : ……………………………………………………………………
Email: : ……………………………………………………………………

(Sau đây gọi tắt là Bên C)

 

ĐIỀU 1: CĂN CỨ ĐẶT CỌC

Bên B là đơn vị độc quyền phát triển dự án Khu đô thị Mạnh Đức Victory. Sản phẩm

……………… có thông tin cụ thể như sau:

1.   Quyền sử dụng đất

 

– Thửa đất số: …………………………………………………………………………………………..
– Tờ bản đồ số: …………………………………………………………………………………………..
– Diện tích: …………………………………………………………………………………………..
– Địa chỉ thửa đất: Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
– Thời hạn sử dụng: Lâu dài
  1. Tài sản gắn liền với đất:

    Nhà xây thô hoàn thiện mặt ngoài.

Tài sản nêu trên có số giấy chứng nhận là…………………….. do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc

Ninh cấp ngày…………………………………..

ĐIỀU 2: NỘI DUNG ĐẶT CỌC

Bên A đồng ý đặt cọc cho Bên B số tiền là ………………………………………………………………..

(bằng chữ………………………………………………………………………………………….. )

để đảm bảo cho việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này.

ĐIỀU 3: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(bằng chữ…………………………………………………………………………………………. ).

(bằng chữ…………………………………………………………………………………………. ).

để đảm bảo cho việc ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng tài sản nêu tại Điều 1.

sẽ ký kết hợp đồng chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại văn phòng công chứng có thẩm quyền. Bên A sẽ thanh toán cho Bên B số tiền là ……………………………………………………………………………….

(bằng chữ…………………………………………………………………………………………. ).

Bên A sẽ giữ lại số tiền 200.000.000VNĐ(bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn), và thanh toán tại thời điểm nhận bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

 

ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ĐIỀU 5:TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ, TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 6: CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trường hợp các bên gặp khúc mắc trong vấn đề thực hiện hợp đồng, trước tiên hai bên sẽ tiến hành thương lượng hòa giải. Nếu không thương lượng, hòa giải được một trong hai bên có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Phán quyết của Tòa án có giá trị chung thẩm, áp dụng bắt buộc với các bên.

ĐIỀU 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

ĐIỀU 9:ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

BÊN A

BÊN B

BÊN C

Quý khách có thể tải file word tại đây: HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MDV.DOC

Xem thông tin chi tiết dự án TẠI ĐÂY