[ad_1]

Quyết định về giá cho thuê này không áp dụng đối với học sinh, sinh viên thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Một Dự án nhà ở xã hội
Một dự án nhà ở xã hội tại khu vực Nam Trung Bộ. Ảnh minh họa

Ông Phan Tấn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ký Quyết định số 82 quy định giá thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng, thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Quyết định này không áp dụng đối với học sinh, sinh viên thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Giá cho thuê nhà chung cư bao gồm chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, chi phí bảo trì, thuế giá trị gia tăng (không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí quản lý vận hành) được xác định theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cụ thể, đối với chung cư 3 tầng thì tầng 1 và tầng lửng có giá thuê là 22.466 đồng; tầng 2 là 18.513 đồng; tầng 3 là 16.142 đồng; tầng 4 là 13.770; tầng 5 là 9.818 đồng.

UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu Sở Xây dựng căn cứ mức giá cho thuê nhà ở xã hội quy định của Quyết định này, chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý, khai thác vận hành, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và các quy định của pháp luật có liên quan; định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

[ad_2]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *