[ad_1]

Trong tháng 5 và 6, Thành phố Hà Nội tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Thành phố.

Hình minh họa. (Ảnh: Hồ Hạ)

Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 08/QĐ-HĐND về tổ chức Đoàn giám sát của HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Thành phố.

Theo đó, mục đích của đợt giám sát là đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội của Thành phố Hà Nội; quản lý, sử dụng quỹ nhà, quỹ đất 20-25% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị để làm nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố.

Yêu cầu của đợt giám sát là phải đánh giá chính xác, khách quan, đúng thực tế và quy định pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về quản lý, sử dụng tài sản công.

Dự kiến trong tháng 5 và 6/2022, Đoàn giám sát sẽ làm việc với UBND Thành phố, các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND quận, huyện, thị xã về nội dung này. 

Trong đó, Đoàn chú trọng xem xét, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công là các cơ sở nhà, đất gồm: Trụ sở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị – xã hội của Thành phố; nhà thuộc sở hữu Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Thành phố cho các tổ chức, cá nhân thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ; nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng vào mục đích để ở nhà công vụ, nhà ở cũ, nhà tái định cư và nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước; quỹ nhà kinh doanh dịch vụ tầng 1 nhà chung cư tái định cư tại các dự án, khu đô thị (diện tích do Thành phố quản lý); quỹ nhà, quỹ đất 20-25% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị để làm nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố.

Cùng đó, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm để có kiến nghị với các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Thành phố.

[ad_2]