Chung cư the silk path city phú quốc

Chung cư the silk path city phú quốc

Chung cư (ký hiệu NOCC1, NOCC2): diện tích = 14.193,33m2
– NOCC1: Diện tích =5.612,89m2,mật độ xây dựng 40%, tầng cao xây dựng 12 tầng(bao gồm khối đế 03 tầng, khối căn hộ 09 tầng) và 01 tầng hầm, diện tích tầng hầm là 5051,6m2, hệ số sử dụng đất 4,41 lần
– NOCC2: Diện tích=8580,44m2, mật độ xây dựng 40%, tầng cao xây dựng 12 tầng ( bao gồm khối đế 03 tầng, khố căn hộ 09 tầng) và 01 tầng hầm, diện tích xây dựng tầng hầm 7.722,4m2, hệ số sử dụng đất 4,56 lần.

Xem thêm:

Chung cư the silk path city phú quốc
Chung cư the silk path city phú quốc

Back to top