Biệt Thự The Silk Path City Phú Quốc

S=9.553,55m2, mật độ xây dựng tối đa là 50%, tầng cao xây dựng là 02 tầng, hệ số sử dụng đất là 1,0 lần, quy hoach xây dựng 29 căn.

-Biệt thự đơn lập ( ký kiệu từ ô BTDL-01 đến BTDL-03): S=9.053,79m2, mật độ xây dựng 60%, tầng cao xây dựng là 03 tầng, hệ số sử dụng đất 1,8 lần, bao gồm 26 căn(ký hiệu số 4)

-Biệt thự song lập ( ký hiệu từ ô BTSL-01 đến BTSL-05): S=12922,77m2, mật độ xây dựng 60%, tầng cao tối đa 03 tầng, hệ số sử dụng đất 1,8 lần, bao gồm 59 căn ( ký hiệu số 3)

Xem thêm : Liền kề The Silk Path City Phú Quốc

Biệt Thự The Silk Path City Phú Quốc