CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG NHÀ PH THƯƠNG MẠI D ÁN EUROWINDOW GARDEN CITY

Chiết khấu 12% nhà phố thương mại Eurowindow Garden City trong 10/2020

Chiết khấu 12% nhà phố thương mại Eurowindow Garden City trong 10/2020, Ngân hàng hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 18 tháng. Tặng nội thất thông minh. Liên hệ 0976567755

I. THỜI GIAN ÁP DỤNG

  • Thi gian áp dng: Từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/10/2020
  • Sn phm áp dng: Nhà phố thương mại dự án Eurowindow Garden City
  • Đối tượng áp dng: Tất cả các khách hàng mua Nhà phố thương mại dự án Eurowindow Garden City

II. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Khách hàng khi đặt mua Nhà phố thương mại dự án Eurowindow Garden City trong  giai đoạn áp dụng được chọn một trong các phương án thanh toán sau:

2.1.  Thanh toán theo tiến độ thông thường bằng vốn tự có.

Tiến độ thanh toán:

ĐợtThời hạn thanh toánTỷ lệ thanh toán
Đặt cọcKý đặt cọc100.000.000 VNĐ
Đợt 1Ngay khi ký HĐMB (Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc)30% GTHĐ (gồm VAT và tiền đặt cọc)
Đợt 2Trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký HĐMB65% GTHĐ (gồm VAT)
Đợt 3Khi CĐT gửi thông báo về làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất5% GTHĐ (gồm VAT)

2.2. Thanh toán sớm qua ngân hàng.

CĐT triển khai Chương trình hỗ trợ lãi suất (HTLS) cho khách hàng vay vốn tại các ngân hàng thanh toán đến 95% giá trị hợp đồng (Bao gồm VAT) trong vòng 20 ngày kể từ ngày khách hàng ký HĐMB được hưởng:

ĐợtThời hạn thanh toánTỷ lệ thanh toán
Đặt cọcKý đặt cọc100.000.000 VNĐ
Đợt 1Ngay khi ký HĐMB (Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc)30% GTHĐ (gồm VAT và tiền đặt cọc)
Đợt 2Trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký HĐMB65% GTHĐ (gồm VAT)
Đợt 3Khi CĐT gửi thông báo về làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất5% GTHĐ (gồm VAT)

Áp dng với Khách hàng là Cá nhân (KHCN) đứng tên trên HĐMB. Khách hàng là doanh nghiệp (KHDN) được CĐT hỗ tr lãi sut vi mc tối đa bằng lãi sut h tr cho KHCN. Phn lãi sut và Phí TNTH vượt mc h tr trên (nếu có) KHDN t chi tr vi Ngân hàng 

 Trong mọi trường hợp CĐT chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên đối vi khách hàng đáp ứng đủ điều kin vay vốn, hoàn thành đầy đủ th tc theo quy định ca ngân hàng. 

Tiến độ thanh toán: 

ĐợtThời hạn thanh toánTỷ lệ thanh toán
Đặt cọcKý đặt cọc100.000.000 VNĐ
Đợt 1Ngay khi ký HĐMB (Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc)30% GTHĐ (gồm VAT và tiền đặt cọc)
Đợt 2Trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký HĐMB65% GTHĐ (gồm VAT)
Đợt 3Khi CĐT gửi thông báo về làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất5% GTHĐ (gồm VAT)

2.3. Phương án thanh toán sớm bằng vốn tự có

Khách hàng thanh toán đến 95% GTHĐ (Bao gồm VAT) bằng vốn tự có trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký HĐMB sẽ được chiết khấu 6% GTHĐ (Chưa VAT). Mức chiết  khấu được khấu trừ theo quy định của CĐT.

Tiến độ thanh toán:

ĐợtThời hạn thanh toánTỷ lệ thanh toán
Đặt cọcKý đặt cọc100.000.000 VNĐ
Đợt 1Ngay khi ký HĐMB (Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc)30% GTHĐ (gồm VAT và tiền đặt cọc)
Đợt 2Trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký HĐMB65% GTHĐ (gồm VAT)
Đợt 3Khi CĐT gửi thông báo về làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất5% GTHĐ (gồm VAT)

III. CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG ĐÊM HỘI HOA CHÂU

GIAI ĐOẠN 1: T NGÀY 01/10/2020 ĐẾN NGÀY 20/10/2020

3.1. Quà tặng gói Ngọc Lục Bảo

Khách hàng mua nhà phố thương mại Eurowindow Garden City thuộc đường Hoa Châu trong thời gian trên được  tặng gói quà tặng Ngọc Lục Bảo tương đương 12% giá trị hợp đồng (Chưa VAT)

Lưu ý: Giá tr quà tng được tr trc tiếp vào giá tr hợp đồng ti thời điểm ký HĐMB và được khu tr theo quy định ca CĐT với t l chiết khu là 12%  

3.2. Quà tặng gói Kim Cương

Khách hàng mua nhà phố thương mại Eurowindow Garden City không thuộc đường Hoa Châu nhận được gói quà tặng Kim Cương tương đương 8% giá trị Hợp đồng (Chưa VAT).

Lưu ý: Giá tr quà tặng được tr trc tiếp vào giá tr hợp đồng tài thời điểm ký HĐMB và được khu tr theo quy định của CĐT với t l chiết khu là 8%   

GIAI ĐOẠN 2: TỪ NGÀY  21/10/2020 ĐẾN NGÀY 31/10/2020

3.3. Vocher quà tặng Đặc biệt

Khách hàng mua nhà phố thương mại thuộc đường Hoa Châu trong thời gian trên được tặng voucher quà tặng Đặc biệt tương đương 8% giá trị hợp đồng (Chưa VAT)

Lưu ý: Giá tr quà tng được tr trc tiếp vào giá tr hợp đồng ti thời điểm ký HĐMB và được khu tr theo quy định của CĐT với t l chiết khu là 8%  

3.4. Vocher quà tặng Hoàn thiện nội thất thông minh

Khách hàng mua nhà phố thương mại không thuộc đường Hoa Châu trong thời gian trên nhận được quà tặng Vocher Hoàn thiện Nội thất thông minh tương đương 4% giá trị Hợp đồng (Chưa VAT).

Lưu ý: Giá tr quà tng được tr trc tiếp vào giá tr hợp đồng tài thời điểm ký HĐMB và được khu tr theo quy định của CĐT với t l chiết khu là 4%  

IV. QUÀ TẶNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ HOÀN THIỆN VÀ VỀ Ở SỚM

Tất cả khách hàng mua nhà phố thương mại từ ngày 1/10/2020 đến ngày 31/10/2020 nếu đăng ký thi công hoàn thiện và về ở sớm trước ngày 31/12/2020 được miễn 1 năm dịch vụ. Phí dịch vụ này không bao gồm các chi phí phát sinh do tiêu thụ hàng tháng (điện, nước, viễn thông, gửi xe…) và các chi phí do bên thứ 3 cung cấp.

V. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THANH TOÁN

  • Thứ tự chiết khấu được tính ưu tiên: Trừ các khoản quà tặng bằng chiết khấu trước và trừ các khoản tính bằng chiết khấu thanh toán sau.
  • Các ưu đãi về thanh toán được chiết khấu vào giá bán căn hộ chưa VAT.
  • Trong trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng vào ngày thứ 7 – Chủ nhật, ngày Lễ/Tết thì KH được gia hạn thanh toán sang ngày làm việc đầu tiên ngay sau ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết.