Nhà phố thương mại Eurowindow Garden City được liên kết với nhau qua giao thông nội bộ, được chia làm 7 dãy nhà phố.

– Tổng số căn: 216 căn chia lô 2 mặt tiền, với căn góc có 3 mặt tiền cực đẹp

Các dãy phố thương mại Eurowindow Garden City như sau:

  • 03 dãy mặt đại lộ Nguyễn Hoàng.
  • 01 dãy mặt đại lộ Hùng Vương.
  • 02 dãy nằm sát tòa chung cư và trung tâm thương mại.
  • 01 dãy còn lại nằm sát trung tâm hành chính mới của thành phố Thanh Hóa.

– Mỗi căn Liền kề có diện tích : 75m2 – 84m2 – 112m2 – 160m2. Chiều cao xây dựng là 5 tầng, 2 mặt tiền.

Giá bán: liên hệ 0976.567.755

Mặt bằng chia lô nhà phố thương mại eurowindow garden city

Tải file hợp đồng mua bán tại đây: HĐMB Nhà phố thương mại Eurowindow Garden City.pdf

 

PHỤ LỤC I: MÔ TẢ DỰ ÁN VÀ NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI  

(Đính kèm Hợp đồng Mua Bán Nhà phố Thương mại số     /2018/HĐMB-EGC   ngày      tháng       năm 20….)

1. Đặc điểm của Nhà phố Thương mại 

– Địa chỉ Nhà phố Thương mại: Khu Đô thị mới Trung tâm Thành phố Thanh Hóa, phường Đông Hải và phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

– Nhà phố Thương mại số: ………

– Diện tích xây dựng: ……….. m2 (“Diện Tích Xây Dựng”) là diện tích chiếm đất của Nhà phố Thương mại tại vị trí tiếp xúc với mặt đất tính theo đơn vị mét vuông (m2)  và được làm tròn số đến một chữ số thập phân.

– Tổng diện tích sàn xây dựng: …….. m2 (“Tổng Diện Tích Xây Dựng Nhà phố  Thương mại“) là tổng diện tích mặt bằng sàn xây dựng các tầng của Nhà phố  Thương mại tính theo đơn vị mét vuông (m2) và được làm tròn số đến một chữ số  thập phân. Trong đó, bao gồm:

(i) Diện tích mặt bằng sàn xây dựng của tầng 1 được đo từ mép ngoài tường  xây (hoặc tính từ tim tường ngăn chia các Nhà phố Thương mại song lập);

(ii) Diện tích mặt bằng sàn xây dựng của các tầng còn lại được đo từ mép  ngoài của tường xây (hoặc tính từ tim tường ngăn chia các Nhà phố  Thương mại song lập) và bao gồm cả diện tích ban công, lô gia;

(iii) Các công trình trong khuôn viên khu Đất Chuyển Quyền gồm: diện tích  sân, đường, cổng nhà, tường bao xung quanh, vườn cây (nếu có) (“Công  Trình Phụ Trợ”) không nằm trong Tổng Diện Tích Xây Dựng Nhà phố  Thương mại.

2. Đặc điểm về lô đất xây dựng Nhà phố Thương mại 

– Lô đất: Khu Đô thị mới Trung tâm Thành phố Thanh Hóa, phường Đông Hải và phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
–            Diện Tích Đất Chuyển Quyền: ……….. m2 .

–            Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 
–            Thời hạn sử dụng: Đất ở lâu dài

3. Sơ đồ mặt bằng và sơ đồ vị trí của Nhà phố Thương mại: Xem bản vẽ đính kèm

4. Điều kiện bàn giao Nhà phố Thương mại 

Trong phạm vi của Hợp Đồng này, Nhà phố Thương mại được bàn giao cho Bên Mua là Nhà  phố Thương mại có các đặc điểm sau:

+ Bên ngoài Nhà phố Thương mại:

– Tường bao quanh được xây trát, hoàn thiện sơn bả, trang trí ốp đá tự nhiên. Lắp dựng lan can, con tiện theo thiết kế.

– Ban công, sân phơi được chống thấm, lát gạch hoàn thiện. Mái chống thấm, chống nóng.

– Các cửa sổ và cửa đi tại tầng 1, ban công do Công ty cổ phần Eurowindow sản xuất và lắp đặt.

– Có điểm đấu nối kỹ thuật về điện, cấp thoát nước đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho chủ sở hữu Nhà phố Thương mại được cung cấp dịch vụ cấp điện, cấp thoát nước theo quy định của đơn vị cung cấp điện, nước. Vị trí đặt điểm đấu nối kỹ thuật về điện, nước nêu tại mục này nằm trong phạm vi không quá 3 m tính từ ranh giới của Nhà phố Thương mại.

+ Bên trong Nhà phố Thương mại:

– Có vị trí chờ thang máy.

– Cầu thang được xây thô

– Nền tầng 1 được tôn cát

5. GHI CHÚ:

Các Bên bằng Hợp Đồng này xác nhận và đồng ý rằng: 

Không phụ thuộc vào các quy định khác trong Hợp đồng, Bên Bán, theo toàn quyền quyết định của mình hoặc theo yêu cầu của cơ quan địa phương hoặc cơ quan khác có thẩm quyền, mà không phải thông báo trước hay xin chấp thuận của Bên Mua, có thể thực hiện:

– Thay đổi thiết kế của Nhà phố Thương mại khác với các chi tiết quy định tại Hợp Đồng  này cũng như trong bất kỳ tài liệu tiếp thị, quảng cáo và Nhà phố Thương mại trưng bày  mẫu nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong quy hoạch chung của Dự Án; và

– Thay thế những vật liệu và trang thiết bị khác có chất lượng và tiêu chuẩn tương đương  thay cho các nguyên vật liệu và trang thiết bị dự định nêu trong bản Mức độ hoàn thiện,  nguyên vật liệu và trang thiết bị Nhà phố Thương mại đính kèm. 

Bên Mua đồng ý với tất cả những thay đổi nói trên của Bên Bán (nếu có), và sẽ không từ chối  hoặc trì hoãn việc nhận bàn giao Nhà phố Thương mại theo quy định của Hợp Đồng nếu phát  hiện những thay đổi nói trên trong quá trình kiểm tra và bàn giao Nhà phố Thương mại.

BÊN BÁN 

Tổng Giám đốc  Hoàng Đình Bình

BÊN MUA 

 

PHỤ LỤC III: MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

(Đính kèm Hợp đồng Mua Bán Nhà phố thương mại Eurowindow Garden City số  /20…/HĐMB-EGC ngày      tháng      năm 201)

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI 
Số …… 

Tên Dự án: Eurowindow Garden City

Địa chỉ: phường Đông Hải và phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Biên Bản Bàn Giao Nhà phố Thương mại này (“Biên Bản”) được lập ngày …… giữa  các bên sau đây:

1. Bên Bán: Công ty C phần Đầu tư Tổ hợp Thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa 

Đại diện:

Ông (Bà): _______Chức vụ: _____

2. Bên Mua: Công Ty/Ông/Bà  

Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh/CMND/Hộ chiếu số: ___ ngày _____ do  _____ cấp ngày____

Điện thoại: ___

Địa chỉ trụ sở/HKTT: ____

Căn cứ: 

– Hợp Đồng Mua Bán Nhà phố Thương mại số … ………….ký ngày …./…/….. giữa Bên

Mua và Bên Bán (“Hợp Đồng”);

– Kết quả đo đạc và kiểm tra thực tế tại Nhà phố Thương mại số…………………..

I. Bên Bán và Bên Mua cùng xác nhn rằng Bên Mua đã nhận bàn giao Nhà ph Thương  mi t Bên Bán vi các chi tiết như sau: 

1. Phn xây dng:

– Nhà phố Thương mại có Tổng Diện Tích Xây Dựng Nhà phố Thương mại thực tế: … m2

– Các hệ thống điện, cấp thoát nước sinh hoạt, mạng điện thoại, truyền hình, báo cháy theo:

– Các công trình phụ trợ: ………

– Phần mô tả Nhà phố Thương mại:  – Các phụ lục kèm theo:

2. Phần đất 

– Diện tích đất: …….. m2

+ Diện tích đất chuyển quyền thực tế: … m2

+ Diện tích đất vườn được sử dụng (nếu có): … m2

+ Hình thức sử dụng:  riêng … m2; chung: … m2 (nếu có)

– Mô tả thửa đất: [tờ bản đồ số, chiều dài các cạnh]

– Diện tích đất chuyển quyền và diện tích xây dựng có chênh lệch so với Hợp Đồng (nếu có) sẽ được Các Bên thực hiện điều chỉnh theo quy định của Hợp Đồng và được ghi  nhận thành Phụ lục điều chỉnh kèm theo Hợp Đồng.

3. H sơ hướng dn s dng Nhà ph Thương mại: 

– Hồ sơ hợp đồng mua bán Nhà phố Thương mại 
– Hồ sơ sơ đồ các hệ thống kỹ thuật: hệ thống điện, cấp nước, điện thoại, truyền hình, báo cháy …

II. Bên Bán đồng ý sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện nốt một số công việc được liệt kê dưới đây (nếu có)  trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký Biên Bản này: 
………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………… 

III. Kết lun: 

1. Bên Bán đã hoàn thành việc bàn giao Nhà phố Thương mại theo các Điều kiện bàn giao  được quy định tại PHỤ LỤC I : MÔ TẢ DỰ ÁN NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI  của Hợp  Đồng Mua Bán Nhà phố Thương mại số … ……thuộc Dự Án Eurowindow Garden City  để Bên Mua tiếp nhận theo đúng các quy định của Hợp Đồng Mua Bán Nhà phố Thương  mại.

2. Biên Bản Bàn Giao Nhà phố Thương mại Thực Tế này là căn cứ để Các Bên tiếp tục thực  hiện các quy định của Hợp Đồng Mua Bán Nhà phố Thương mại.

3. Bên Mua biết và hiểu rằng bất cứ thay đổi nào của Nhà phố Thương mại kể từ ngày bàn  giao Nhà phố Thương mại sẽ phải thực hiện theo đúng quy định của Nội Quy.

Biên Bản Bàn Giao Nhà phố Thương mại này được các bên nhất trí thông qua, ký xác nhận và  được lập thành bốn (04) bản gốc có giá trị như nhau, Bên Bán giữ ba (03) bản và Bên Mua giữ  một (01) để cùng thực hiện.

BÊN BÁN 

Tổng Giám đốc  Hoàng Đình Bình