[ad_1]

Bộ Tài chính có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương cho ý kiến về nội dung sửa đổi Luật thuế Sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp trước ngày 15/4.

Trong đó có tổng kết thi hành các chính sách liên quan đến bất động sản để phục vụ báo cáo đề xuất sửa đổi Luật thuế Sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp. Bộ Tài chính đang xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương trước ngày 15/4.

Theo Bộ Tài chính, chính sách thu hiện hành liên quan đến bất động sản gồm: các khoản thu khi xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng và thu khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản (bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, lệ phí trước bạ); các khoản thu trong quá trình sử dụng tài sản (gồm thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp); các khoản thu khi chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản (bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp khi người chuyển quyền là cơ sở kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân khi người chuyển quyền là hộ gia đình, cá nhân).

Bộ tài chính
Bộ Tài chính xin ý kiến về xây dựng luật thuế tài sản hay bất động sản.

 Bộ Tài chính đề nghị nội dung đánh giá bao gồm các kết quả đạt được trong thời gian có hiệu lực thi hành của các chính sách trên tính đến năm 2022 so với mục tiêu, yêu cầu đặt ra khi xây dựng (như hoàn thiện hành lang pháp lý trong quản lý, sử dụng đất đai đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, ổn định thị trường bất động sản, tăng thu ngân sách cho nhà nước…), bao gồm cả số liệu tổng quát thực tế.

Bộ Tài chính cũng đề nghị nội dung đánh giá cụ thể trong từng nhóm vấn đề, nêu rõ quy định hiện hành của từng chính sách, đánh giá tình hình thực hiện, nêu rõ vướng mắc phát sinh và nguyên nhân nếu có.

Trong đó, đề xuất sửa đổi nội dung cụ thể tại Luật thuế Sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp cũng như bổ sung mới cần quy định tại Luật. Bao gồm nội dung đề xuất có gộp Luật thuế Sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp hay không, bổ sung đánh thuế đối với nhà, nghiên cứu xây dựng luật thuế tài sản hay bất động sản.

Đồng thời Bộ Tài chính cũng đề nghị có sự đánh giá tác động của nội dung đề xuất sửa đổi đối với kinh tế xã hội, doanh nghiệp, người dân, ngân sách nhà nước và đánh giá tính cấp thiết của nội dung đề xuất.

Trước đó vào tháng 4/2018, Bộ Tài chính đề xuất xây dựng dự án Luật Tài sản. Theo đó, cơ quan này đưa ra 3 đối tượng chịu thuế chính là đối với đất, nhà – công trình xây dựng trên đất và tài sản ôtô, tàu bay, du thuyền. Tuy nhiên, đề xuất này gặp phải sự phản đối nên chưa đưa vào chương trình xây dựng luật.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều chuyên gia kiến nghị cần có chính sách đánh thuế tài sản đối với những trường hợp có nhiều tài sản để tăng thu ngân sách và điều tiết thị trường. 

Đồng thời, trước sự tăng trưởng nóng của thị trường bất động sản trong thời gian qua, thuế tài sản có thể là công cụ để hạn chế “sốt” đất.

Trước đó, đầu năm 2021, trong công văn của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) gửi tới Thủ tướng Chính phủ về “các giải pháp đặc trị sốt đất, sốt giá nhà”, HoREA đã đưa ra đề xuất đánh thuế người sở hữu nhiều nhà đất, đánh thuế cao người chậm đưa đất vào sử dụng, xem xét ban hành “thuế bất động sản” đánh trên giá trị nhà và đất… để triệt tiêu ý chí găm giữ đất, chậm đưa đất vào sử dụng, chống đầu cơ đất đai… 

[ad_2]