Bảng tổng hợp dự án Tây Nam Linh Đàm

BẢNG HÀNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TÂY NAM LINH ĐÀM
(Liên Hệ: Thanh 0976.567.755/ 090.332.8884 để được tư vấn chi tiết)
STT Ký hiệu Ô số Diện tích
(m2)
Đường
(m)
Hướng Hình thức
hợp đồng
Giá Bán Ghi chú
1 TT1A 2 205.2 13.5 Tây Bắc Vào Tên Liên Hệ
2 3 192 13.5 Tây Bắc Vào Tên Liên Hệ
3 10 1162.5 11.5 Đông nam Vào Tên Liên Hệ
4 TT1B 4 180 11.5 Tây Bắc Vào Tên Liên Hệ
5 13 180 15.5 Đông nam Vào Tên Liên Hệ
6 TT2 3 180 11.5 Đông bắc Vào Tên Liên Hệ
7 5 180 11.5 Đông bắc Vào Tên Liên Hệ
8 11 180 11.5 Đông bắc Vào Tên Liên Hệ
9 16 180 20.5 Tây Nam Vào Tên Liên Hệ
10 20 180 20.5 Tây Nam Vào Tên Liên Hệ
11 24 180 20.5 Tây Nam Vào Tên Liên Hệ
12 TT3A 3 220 11.5 Tây Bắc Vào Tên Liên Hệ
13 5 280 11.5 Tây Bắc Vào Tên Liên Hệ
14 10 220 11.5 Đông nam Vào Tên Liên Hệ
15 11 280 11.5 Đông nam Vào Tên Liên Hệ
16 TT3B 2 220 11.5 Đông bắc Vào Tên Liên Hệ
17 10 220 30 Tây Nam Vào Tên Liên Hệ
18 TT3C 3 220 11.5 Tây Bắc Vào Tên Liên Hệ
19 8 280 15.5 Đông Nam Vào Tên Liên Hệ
20 TT3D 2 220 15.5 Tây Nam Vào Tên Liên Hệ
21 9 220 11.5 Đông bắc Vào Tên Liên Hệ
22 TT4A 5 220 15.5 Tây Bắc Vào Tên Liên Hệ
23 22 242 11.5 Đông  nam Vào Tên Liên Hệ
24 TT4B 3 216 11.5 Tây  Nam Vào Tên Liên Hệ
25 7 493 30 Đông Đông nam Vào Tên Liên Hệ  Đường nguyễn hữu thọ
26 TT5A 5 280 11.5 Đông Bắc Vào Tên Liên Hệ
27 10 220 11.5 Tây Nam Vào Tên Liên Hệ
28 TT5B 6 210 11.5 Tây Bắc Vào Tên Liên Hệ
29 16 210 15.5 Đông nam Vào Tên Liên Hệ
30 TT5C 3 220 11.5 Đông bắc Vào Tên Liên Hệ
31 9 220 15.5 Tây Nam Vào Tên Liên Hệ
32 TT5D 8 210 20.5 Tây Bắc Vào Tên Liên Hệ
33 20 280 11.5 Đông  nam Vào Tên Liên Hệ
34 TT6A 8 200 15.5 Tây Bắc Vào Tên Liên Hệ
35 12 200 11.5 Đông Nam Vào Tên Liên Hệ
36 TT6B 7 200 20.5 Đông bắc Vào Tên Liên Hệ
37 16 200 11.5 Tây Nam Vào Tên Liên Hệ
38 TT6C 3 200 11.5 Tây Bắc Vào Tên Liên Hệ
39 19 201.4 15.5 Đông nam Vào Tên Liên Hệ
40 TT6D 6 200 15.5 Tây Bắc Vào Tên Liên Hệ
41 20 200 11.5 Đông Nam Vào Tên Liên Hệ

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ

Mr. THANH 0976.567.755 – 090.332.8884

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Back to top