Mã SPKiểu CHHướngS sàn (m2)S sử dụng (m2)Giá (gồm VAT + KPBT) Tổng giá (Chưa VAT + KPBT) Thuế VATPhí bảo trì Tổng giá (gồm VAT + KPBT)
TÒA 101
101-F02-F05KGST, căn 3 PNCửa TB – Ban công ĐB150.68144.542,200,0005,450,847,182538,035,875109,016,9446,097,900,000
101-F03-E06KGST, căn 3 PNCửa TN – Ban công ĐN128.32122.1742,800,0004,673,960,326461,436,46793,479,2075,228,876,000
101-F05-F05KGST, căn 3 PNCửa TB – Ban công ĐB150.68144.542,400,0005,476,650,753540,616,232109,533,0156,126,800,000
101-F07-B01KGST, căn 2 PNCửa TB – Ban công ĐN110.89104.7543,600,0004,082,330,180403,123,21681,646,6044,567,100,000
101-F07-F04KGST, căn 3 PNCửa ĐN – Ban công TN150.68144.542,500,0005,489,552,539541,906,410109,791,0516,141,250,000
101-F08-B01KGST, căn 2 PNCửa ĐN – Ban công TN110.89104.7543,600,0004,082,330,180403,123,21681,646,6044,567,100,000
101-F09-B01KGST, căn 2 PNCửa ĐN – Ban công TN110.89104.7543,700,0004,091,682,859404,058,48481,833,6574,577,575,000
101-F09-E06KGST, căn 3 PNCửa TN – Ban công ĐN128.32122.1743,300,0004,728,500,505466,890,48594,570,0105,289,961,000
101-F11-B01KGST, căn 2 PNCửa ĐN – Ban công TN110.89104.7544,000,0004,119,740,894406,864,28882,394,8184,609,000,000
101-F12-B01KGST, căn 2 PNCửa ĐN – Ban công TN110.89104.7544,000,0004,119,740,894406,864,28882,394,8184,609,000,000
101-F14-E06KGST, căn 3 PNCửa TN – Ban công ĐN128.32122.1743,600,0004,761,224,612470,162,89695,224,4925,326,612,000
101-F17-F04Hoàn thiện cơ bản, căn 3 PNCửa TB – Ban công TN150.68144.544,500,0005,852,089,858578,160,1426,430,250,000
101-F18-F04KGST, căn 3 PNCửa TB – Ban công TN150.68144.543,200,0005,579,865,039550,937,660111,597,3016,242,400,000
TÒA 102
102-F03-F03KGST, căn 3 PNCửa ĐB – Ban công ĐN150.68144.543,500,0005,618,570,396554,808,196112,371,4086,285,750,000
102-F08-C01KGST, căn 2 PNCửa TN – Ban công ĐN109.32103.844,000,0004,082,378,089403,174,34981,647,5624,567,200,000
102-F09-C01Hoàn thiện cơ bản, căn 2 PNCửa TN – Ban công ĐN109.32103.845,300,0004,279,275,873422,864,1274,702,140,000
102-F18-C01KGST, căn 2 PNCửa TN – Ban công ĐN109.32103.844,700,0004,147,253,089409,661,84982,945,0624,639,860,000
TÒA 103
103-F02-F04KGST, căn 3 PNCửa ĐB – Ban công TB150.68144.544,300,0005,721,784,682565,129,625114,435,6946,401,350,000
103-F08-F04KGST, căn 3 PNCửa ĐB – Ban công TB150.68144.544,700,0005,773,391,825570,290,339115,467,8366,459,150,000
103-F11-F04KGST, căn 3 PNCửa ĐB – Ban công TB150.68144.545,100,0005,824,998,967575,451,053116,499,9796,516,950,000
TÒA 104
104-F06-B02KGST, căn 2 PNCửa TB – Ban công TN110.89104.7544,900,0004,203,915,002415,281,69884,078,3004,703,275,000
104-F06-F04KGST, căn 3 PNCửa TB – Ban công TN150.68144.544,700,0005,773,391,825570,290,339115,467,8366,459,150,000
104-F08-F04Hoàn thiện cơ bản, căn 3 PNCửa TB – Ban công TN150.68144.546,000,0005,941,115,039587,062,660118,822,3016,647,000,000
104-F12A-F04KGST, căn 3 PNCửa TB – Ban công TN150.68144.545,000,0005,812,097,182574,160,875116,241,9446,502,500,000
104-F14-F04Hoàn thiện cơ bản, căn 3 PNCửa TB – Ban công TN150.68144.546,400,0005,992,722,182592,223,375119,854,4446,704,800,000

 

Bảng hàng tháng 6/2023 Căn hộ chung cư Essensia Splendora