Công ty TNHH Nam Hồng

Thành lập từ năm 1987, tiền thân là một tổ hợp cơ khí Đình Bảng, đến năm 1993,…