Liền kề geleximco khu D, khách hàng được chọn căn, chọn hướng, ký trực tiếp với chủ đầu tư, vào tên sổ đỏ ngay cho khách hàng.

1DD3 – 17114Đông Nam10.5Liên HệVào Tên
2D3 – 22120Đông Nam10.5Liên HệVào Tên
3D07 – 24122Đông Nam13.5Liên HệVào Tên
4D08 – 06120Bắc13.5Liên HệVào Tên
5D10 – 04114Tây Bắc13.5Liên HệVào Tên
6D10 – 10114Tây Bắc13.5Liên HệVào Tên
7D11 – 26150Đông13.5Liên HệVào Tên
8D13 – 10114Tây Bắc20.5Liên HệVào Tên
9D14 – 05120Tây Nam10.5Liên HệVào Tên
10D22 – 08160Tây Nam12Liên HệVào Tên
11D24 – 04144Tây Bắc13.5Liên HệVào Tên
12D24 – 09144Đông13.5Liên HệVào Tên
13D24 – 24144Đông Nam25Liên HệVào Tên
14D25 – 12144Đông Bắc13.5Liên HệVào Tên
15D25 – 18144Tây Bắc13.5Liên HệVào Tên
16D36 – 24200Đông Nam13.5Liên HệVào Tên
17D48 – 1187Tây Nam13.5Liên HệVào Tên

Khách hàng liên hệ sớm được chọn căn chọn hướng ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư không thu bất kỳ khoản phí nào.

Phụ trách dự án: Mr Thanh 0976.567.755 – 090.332.8884