Liền kề geleximco khu D, khách hàng được chọn căn, chọn hướng, ký trực tiếp với chủ đầu tư, vào tên sổ đỏ ngay cho khách hàng.

1 D D3 – 17 114 Đông Nam 10.5 Liên Hệ Vào Tên
2 D3 – 22 120 Đông Nam 10.5 Liên Hệ Vào Tên
3 D07 – 24 122 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
4 D08 – 06 120 Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
5 D10 – 04 114 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
6 D10 – 10 114 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
7 D11 – 26 150 Đông 13.5 Liên Hệ Vào Tên
8 D13 – 10 114 Tây Bắc 20.5 Liên Hệ Vào Tên
9 D14 – 05 120 Tây Nam 10.5 Liên Hệ Vào Tên
10 D22 – 08 160 Tây Nam 12 Liên Hệ Vào Tên
11 D24 – 04 144 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
12 D24 – 09 144 Đông 13.5 Liên Hệ Vào Tên
13 D24 – 24 144 Đông Nam 25 Liên Hệ Vào Tên
14 D25 – 12 144 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
15 D25 – 18 144 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
16 D36 – 24 200 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
17 D48 – 11 87 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên

Khách hàng liên hệ sớm được chọn căn chọn hướng ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư không thu bất kỳ khoản phí nào.

Phụ trách dự án: Mr Thanh 0976.567.755 – 090.332.8884