Liền kề geleximco khu A, khách hàng được chọn căn, chọn hướng, ký trực tiếp với chủ đầu tư, vào tên sổ đỏ ngay cho khách hàng.

1 A A2 – 15 300 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
2 A2 – 17 300 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
A7 – 06 124 Đông Nam 42 Liên Hệ Vào tên
A10 – 40 160 Đông Nam 42 Liên Hệ Vào Tên
3 A12 – 06 102 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên Xây thô 1.7 tỷ
4 A24 – 04 120 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên Xây thô 1.05 tỷ
5 A27- 16 240 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
6 A7- 06 114 Đông Bắc 42 Liên Hệ Vào Tên
7 A19 – 23 120 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
8 A22 – 55 160 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
9 A23 – 11 120 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
10 A27 – 16 240 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên Xây xong thô
11 A29 – 07 240 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
12 A32 – 40 120 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
13 A32 – 45 120 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên Xây thô 1.350 tỷ,
Đã hoàn thiện xây thô
14 A33 – 13 114 Tây Bắc 25 Liên Hệ Vào Tên
15 A35 – 06 240 Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
16 A35 – 11 380 Đông Nam 25 Liên Hệ Vào Tên Xây thô 3.3 tỷ
17 A35- 14 240 Đông Nam 25 Liên Hệ Vào Tên
18 A38 – 18 120 Tây Nam 42 Liên Hệ Vào Tên
19 A43 – 05 80 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
20 A43 – 07 80 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên Xây thô 1.2 tỷ

Khách hàng liên hệ sớm được chọn căn chọn hướng ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư không thu bất kỳ khoản phí nào.

Phụ trách dự án: Mr Thanh 0976.567.755 – 090.332.8884