[ad_1]

Việc khảo sát phục vụ cho việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP Đà Nẵng áp dụng từ ngày 1/1/2023.

Việc khảo sát phục vụ cho việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP Đà Nẵng áp dụng từ ngày 1/1/2023.
Việc khảo sát phục vụ cho việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP. Đà Nẵng áp dụng từ ngày 1/1/2023.

Ngày 4/7, Sở Tài chính Đà Nẵng thông tin đơn vị đang thực hiện các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn điều tra, khảo sát xác định giá đất phổ biến thị trường trên địa bàn TP kể từ thời điểm tháng 10-2022. Việc khảo sát phục vụ cho việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP Đà Nẵng áp dụng từ ngày 1/1/2023.

 Sở Tài chính Đà Nẵng mời các công ty tư vấn thẩm định giá gửi báo giá chi phí dự toán dịch vụ điều tra, khảo sát xác định giá đất đối với các khu vực, vị trí, tuyến đường trên địa bàn TP gửi về Sở Tài chính trước ngày 8/7. Để phục vụ lập dự toán, Sở Tài chính Đà Nẵng đề nghị các công ty quan tâm liên hệ số điện thoại 0236.3821.784 để lấy dữ liệu các tuyến đường, vị trí cụ thể trên địa bàn.

Được biết, Nghị định 123/2017 của Chính phủ quy định hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ban hành áp dụng từ ngày 1/1 hàng năm. Thời điểm khảo sát để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện ngày 1/10 hàng năm.

[ad_2]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *