1. Giới thiệu chung:

– Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị được thành lập vào ngày 10/07/2007.

– Mã số doanh nghiệp: 0102313717 .

– Tên giao dịch: URBAN AREA CO., LTD

– Chủ sở hữu/Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Quang.

– Kế toán trưởng: Trần Thị Thu Hà.

– Địa chỉ: Tổ 4, Trung tâm thương mại Đông Anh, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội.

– Theo thông tin đăng ký thay đổi vào ngày 08/10/2019 hiện Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị có vốn điều lệ là 69 tỷ đồng.

2. Lĩnh vực hoạt động:

– Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật.

– Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

– Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Dự án thực hiện:

– Dũng Liệt Green City

4. Ngành nghề kinh doanh:

STTTênNNKD Chính
1C25920Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.
2F43110Phá dỡ.
3F43120Chuẩn bị mặt bằng.
4F43210Lắp đặt hệ thống điện.
5F43290Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.
6F43300Hoàn thiện công trình xây dựng.
7F43900Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.
8G4649Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.
9G46520Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.
10G4659Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác .
11G4662Bán buôn kim loại và quặng kim loại.
12G4663Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
13H4931Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);.
14H4932Vận tải hành khách đường bộ khác.
15H4933Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
16I5510Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
17I5610Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.
18L68100Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê .
19L68200Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
20M7110Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.Y
21N82990Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.
22N79110Đại lý du lịch.
23F4101.Xây dựng nhà để ở.
24F4211.Xây dựng công trình đường sắt.
25F4221.Xây dựng công trình điện.
26G4610.Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa.
27F4322.Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí.
28F4223.Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc.
29F4299.Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
30F4212.Xây dựng công trình đường bộ.
31F4222.Xây dựng công trình cấp, thoát nước.
32F4102.Xây dựng nhà không để ở.