CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA TÍN ————– Số: 01KĐ-2022/CSBH-ĐT       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————–                                      Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2022

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Dự án khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ Phân khu A – Khu 3”” Giai đoạn 1””

I. THỜI GIAN ÁP DỤNG:

Từ ngày 01/1/2022 đến hết ngày 31/1/2022

Áp dụng cho 5 khách hàng đầu tiên đặt cọc thành công.

II. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG.

STT  CHÍNH SÁCH                              CHI TIẾT
1Đối với khách hàng mua 01 sản phẩm– Tặng ngay 01 cây vàng trị giá 55.000.000vnđ và 01 xe SH mode trị giá 58.000.000vnd đối với khách hàng giao dịch sản phẩm thành công. – Chiết khấu 3%/Giá trị đất giao dịch
2Đối với khách hàng mua nhiều sản phẩmMua 2 lô: + Tặng ngay mỗi căn 01 cây vàng, 01 xe máy SH mode trị giá 58.000.000vnd và chiết khấu 0.5% cho căn thứ 2. + Chiết khấu 3%/Giá trị đất giao dịch Mua 3 ÷ 4 lô: + Tặng ngay mỗi căn 01 cây vàng, 01 xe SH mode trị giá 58.000.000vnd và chiết khấu 1% cho mỗi căn . +  Chiết khấu 3%/Giá trị đất giao dịch Mua từ 5 lô trở lên: + Tặng ngay mỗi căn 01 cây vàng, 01 xe SH mode trị giá 58.000.000vnd và chiết khấu 2% cho mỗi căn + Chiết khấu 3%/Giá trị đất giao dịch  

Ghi chú: Thứ tự tính chiết khấu/giảm trừ: (1) Giảm trừ quà tặng vàng, xe SH mode, (2) Chiết khấu mua nhiều sp, (3) Chiết khấu 3%.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA TÍN

KIM DO POLICITY - TÂM ĐIỂM KẾT NỐI, DẪN LỐI ĐẦU TƯ

Chính sách bán hàng Dự án Kim Đô policity