Bán TT1- dự án tây nam linh đàm
TT1A ô số 6 dự án Tây Nam Linh Đàm

Cần bán ô số 06 TT1A dự án Tây Nam Linh Đàm

Thông tin chi tiết: TT1A ô số 06, diện tích 171 m2, đường 13,5m, hướng tây bắc, diện tích xây dựng 60 m2.

TT1A ô số 5 dự án Tây Nam Linh Đàm

Cần bán ô số 05 TT1A dự án Tây Nam Linh Đàm

Thông tin chi tiết: TT1A ô số 05, diện tích m2, đường 13,5m, hướng tây bắc , diện tích xây dựng 60 m2.
.
TT1A ô số 3 dự án Tây Nam Linh Đàm

Cần bán ô số 03 TT1A dự án Tây Nam Linh Đàm

Thông tin chi tiết: TT1A ô số 03, diện tích 192 m2, đường 13,5m, hướng tây bắc, diện tích xây dựng 60 m2.

TT1A ô số 2 dự án Tây Nam Linh Đàm

Cần bán ô số 02 TT1A dự án Tây Nam Linh Đàm

Thông tin chi tiết: TT1A ô số 02, diện tích 205.2 m2, đường 13,5m, hướng tây bắc, diện tích xây dựng 60 m2.

TT1A ô số 1 dự án Tây Nam Linh Đàm

Cần bán ô số 01 TT1A dự án Tây Nam Linh Đàm

Thông tin chi tiết: TT1A ô số 01, Diện tích 186.7m2, là căn góc rất đẹp, diện tích  m2, đường 20,5m và 13.5m

hướng tây bắc và tây nam,

diện tích xây dựng 65 m2.

Cần bán ô số 02 TT1B dự án Tây Nam Linh Đàm

Thông tin chi tiết: TT1B ô số 02, diện tích 180 m2, đường 11,5m, hướng tây bắc, diện tích xây dựng 60 m2.

TT1B ô số 6 dự án Tây Nam Linh Đàm

Cần bán ô số 06 TT1B dự án Tây Nam Linh Đàm

Thông tin chi tiết: TT1B ô số 06,7, 8 diện tích 180m2, đường 11,5m, hướng Tây bắc, diện tích xây dựng 60 m2.

TT1B ô số 5 dự án Tây Nam Linh Đàm

Cần bán ô số 05 TT1B dự án Tây Nam Linh Đàm

Thông tin chi tiết: TT1B ô số 05, diện tích 180m2, đường 11,5m, hướng tây bắc, diện tích xây dựng 6om2

TT1B ô số 3 dự án Tây Nam Linh Đàm

Cần bán ô số 03 TT1B dự án Tây Nam Linh Đàm

Thông tin chi tiết: TT1B ô số 03, diện tích 180m2, đường 11,5m, hướng tây bắc, diện tích xây dựng 60 m2.

TT1B ô số 2 dự án Tây Nam Linh Đàm

Cần bán ô số 02 TT1B dự án Tây Nam Linh Đàm

Thông tin chi tiết: TT1B ô số 11,12,17,17, diện tích 180 m2, đường 15,5m, hướng đông nam , diện tích xây dựng 60 m2.

– Cam kết giá cạnh tranh nhất thị trường

– Hợp đồng mua bán ký trực tiếp với HUD

– Tiến độ đóng tiền linh hoạt

– GIá gốc và hợp đồng vui lòng liên hệ

Phụ trách dự án

hotline: 0976.567.755 or 090.332.8884