Bán TT4 – Dự án Tây nam linh đàm

TT4B ô số 3 dự án Tây Nam Linh Đàm

Thông tin chi tiết: TT4B ô số 3, diện tích 215 m2, hướng tây bắc, đường 11.5 diện tích xây dựng 80 m2.

TT4B ô 2 dự án Tây Nam Linh ĐàmThông tin chi tiết: TT4B ô số 2, diện tích 215 m2, hướng tây bắc, đường 11.5 diện tích xây dựng 80 m2

TT4A ô số 5 dự án Tây Nam Linh Đàm

Thông tin chi tiết: TT4A ô số 5, diện tích 220 m2, hướng tây bắc, đường 15.5 diện tích xây dựng 80 m2

TT4A ô số 3 dự án Tây Nam Linh Đàm

Thông tin chi tiết: TT4A ô số 3, diện tích 220 m2, hướng tây bắc, đường 15.5 diện tích xây dựng 80 m2

TT4A ô số 2 dự án Tây Nam Linh Đàm

Thông tin chi tiết: TT4A ô số 2, diện tích 220 m2, hướng tây bắc, đường 15.5 diện tích xây dựng 80 m2.

Hợp đồng mua bán ký trực tiếp với HUD

Giá gốc và giá bán vui lòng liên hệ trực tiếp

phụ trách dự án.

Hotline: 0976.567.755 or 090.332.8884