TT5D Tây Nam Linh Đàm, Biệt thự đơn lập và song lập:

Mặt đường 11.5m, hướng ĐN. Diện tích 210m2, song lập.

Diện tích 280, đơn lập. Các ô từ 16 đến 21 nhìn vườn hoa. Mặt đường 20.5m, hướng TB.

Diện tích 210m2, song lập. Diện tích 280, đơn lập.

Các ô góc diện tích từ 280m2-326m2, đơn lập

Các ô biệt thự thiết kế song lập và đơn lập, 3 tầng với diện tích xây dựng 90m2/ sàn và 110m2/sàn

HĐ mua bán, ký với HUD, giá cả thương lượng tốt nhất thị trường

Phụ trách dự án: 0976.567.755