Hàng TT5

TT5A ô số 5 dự án Tây Nam Linh Đàm

Cần bán ô số 5 TT5A  dự án Tây Nam Linh Đàm, diện tích 280 m2, hướng tây bắc, đường 15.5 diện tích xây dựng 105 m2.

Giá bán và tiến độ đóng tiền và cách thức giao dịch vui lòng liên hệ lại.

TT5A ô số 3 dự án Tây Nam Linh Đàm

Cần bán ô số 3 TT5A  dự án Tây Nam Linh Đàm, diện tích 220 m2, hướng tây bắc, đường 15.5 diện tích xây dựng 100 m2.

Giá bán và tiến độ đóng tiền và cách thức giao dịch vui lòng liên hệ lại

TT5A ô số 2 dự án Tây Nam Linh Đàm

Cần bán ô số 2 TT5A  dự án Tây Nam Linh Đàm, diện tích 280 m2, hướng tây bắc, đường 15.5 diện tích xây dựng 105 m2.

Giá bán và tiến độ đóng tiền và cách thức giao dịch vui lòng liên hệ

phụ trách dự án

Liên hệ: 0976.567.755