Hàng biệt thự  TT2 – dự án tây nam linh đàm

TT2 ô số 20 dự án Tây Nam Linh Đàm

Cần bán ô số 20 TT2 dự án Tây Nam Linh Đàm, diện tích 180 m2, đường 20,5m, hướng đông nam, diện tích xây dựng 85 m2

Giá bán và tiến độ đóng tiền và cách thức giao dịch vui lòng liên hệ lại.

TT2 ô số 16 dự án Tây Nam Linh Đàm

Cần bán ô số 16 TT2 dự án Tây Nam Linh Đàm, diện tích 180 m2, đường 20,5m, hướng đông nam, diện tích xây dựng 85 m2.

Giá bán và tiến độ đóng tiền và cách thức giao dịch vui lòng liên hệ lại.

TT2 ô số 15 dự án Tây Nam Linh Đàm

Cần bán ô số 15 TT2 dự án Tây Nam Linh Đàm, diện tích 180 m2, đường 20,5m, hướng đông nam, diện tích xây dựng 85 m2.

Giá bán và tiến độ đóng tiền và cách thức giao dịch vui lòng liên hệ lại.

TT2 ô số 9 dự án Tây Nam Linh Đàm

Cần bán ô số 09 TT2 dự án Tây Nam Linh Đàm, diện tích 180 m2, đường 11,5m, hướng tây bắc, diện tích xây dựng 85 m2.

Giá bán và tiến độ đóng tiền và cách thức giao dịch vui lòng liên hệ lại.

TT2 ô số 6 dự án Tây Nam Linh Đàm

Cần bán ô số 06 TT2 dự án Tây Nam Linh Đàm, diện tích 180 m2, đường 11,5m, hướng tây bắc, diện tích xây dựng 85 m2.

Giá bán và tiến độ đóng tiền và cách thức giao dịch vui lòng liên hệ lại.

TT2 ô số 5 dự án Tây Nam Linh Đàm

Cần bán ô số 05 TT2 dự án Tây Nam Linh Đàm, diện tích 180 m2, đường 11,5m, hướng tây bắc, diện tích xây dựng 85 m2.

Giá bán và tiến độ đóng tiền và cách thức giao dịch vui lòng liên hệ lại.

TT2 ô số 3 dự án Tây Nam Linh Đàm

Cần bán ô số 03 TT2 dự án Tây Nam Linh Đàm, diện tích 180 m2, đường 11,5m, hướng tây bắc, diện tích xây dựng 85 m2.

Giá bán và tiến độ đóng tiền và cách thức giao dịch vui lòng liên hệ lại.

TT2 ô số 2 dự án Tây Nam Linh Đàm

Cần bán ô số 02 TT2 dự án Tây Nam Linh Đàm, diện tích 180 m2, đường 11,5m, hướng tây bắc, diện tích xây dựng 85 m2.

Giá bán và tiến độ đóng tiền và cách thức giao dịch vui lòng liên hệ lại.

TT2 ô số 1 dự án Tây Nam Linh Đàm

Cần bán ô số 01 TT2 dự án Tây Nam Linh Đàm, là căn góc rất đẹp, diện tích 286,9 m2, đường 15,5m, hướng tây bắc, diện tích xây dựng 95 m2.

Giá bán và tiến độ đóng tiền và cách thức giao dịch vui lòng liên hệ lại.

phụ trách dự án

Hotline: 0976.567.755 or 090.332.8884