Dự án Feliz Homes

Dự án Feliz Homes có tổng 03 block căn hộ gồm : Block CT1A, CT1B, CT2. Trong đó…