Bán căn 9 chung cư rainbow linh đàm

Căn số 09 chung cư Rainbow Linh Đàm (từ tầng 2 đến tầng 21 có thiết kế và diện tích giống nhau): Là căn góc có thiết kế và diện tích giống căn góc 08:...

Back to top