Mặt bằng điển hình

Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh đàm căn hộ 2 phòng ngủ

– Căn hộ Loại A: diện tích 119,04m2   gồm (3 ngủ + 1 khách + 1 P.bếp + 2 WC)

– Căn hộ Loại B: diện tích 97,65m2    gồm (2 ngủ + 1 khách + 1 P.bếp + 2 WC)

– Căn hộ Loai C: diện tích 87,06m2    gồm (2 ngủ + 1 khách + 1 P.bếp + 2 WC)

– Căn hộ Loai D : diện tích 85,05m2    gồm (2 ngủ + 1 khách + 1 P.bếp + 2 WC)

– Căn hộ Loai E : diện tích 72,09m2    gồm (2 ngủ + 1 khách + 1 P.bếp + 2 WC)

Phối cảnh Căn A – Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh đàmmat-bang-can-ho-a-119m2-d2-ct2-tay-nam-linh-dam-20150707010130

 

Phối cảnh Căn b – Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh đàm

Phân phối chung cư D2CT2 tây nam linh đàm - căn hộ 97,65m2

Phối cảnh Căn C – Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh đàm

mat-bang-can-ho-c-85m2-d2-ct2-tay-nam-linh-dam-20150707011204

Phối cảnh Căn D – Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh đàm

mat-bang-can-ho-d-d2-ct2-tay-nam-linh-dam-20150707012010

Phối cảnh Căn E – Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh đàm

mat-bang-can-ho-e-d2-ct2-tay-nam-linh-dam-20150707012449