Liền kề geleximco khu C, khách hàng được chọn căn, chọn hướng, ký trực tiếp với chủ đầu tư, vào tên sổ đỏ ngay cho khách hàng.

1CC12 – 06260Tây Bắc13.5Liên HệVào Tên
2C08 – 20100Tây Bắc20.5Liên HệVào Tên
3C08 – 3895Đông Nam13.5Liên HệVào Tên
4C08 – 4195Đông Nam13.5Liên HệVào Tên
5C08 – 4495Đông Nam13.5Liên HệVào Tên
6C09 – 03160Đông Bắc13.5Liên HệVào Tên
7C09 – 21154Đông Bắc13.5Liên HệVào Tên
8C10 – 35101Tây Nam13.5Liên HệVào Tên
9C12 – 06260Tây Bắc13.5Liên HệVào Tên
10C13 – 31100Đông Nam13.5Liên HệVào Tên
11C14 – 30100Đông Nam13.5Liên HệVào Tên
12C14 – 32100Đông Nam13.5Liên HệVào Tên
13C16 – 50160Nam13.5Liên HệVào Tên  Siêu rẻ
14C22 – 08160Đông Bắc13.5Liên HệVào Tên
15C34 – 16240Đông Bắc25Liên HệVào Tên
16C36 – 3280Đông Nam13.5Liên HệVào Tên
17C36 – 4772Tây Nam13.5Liên HệVào Tên
18C38 – 12114Tây Bắc13.5Liên HệVào Tên
19C38 – 29114Đông Nam25Liên HệVào Tên
C40 – 03114Đông Bắc13.5Liên HệVào Tên
20C40 – 04114Tây Bắc13.5Liên HệVào Tên
21C43 – 0780Tây Nam13.5Liên HệVào Tên
22C47 – 0980Tây Nam13.5Liên HệVào Tên
23C53 – 15120Tây nam13.5Liên HệVào Tên
24C57 – 1054Đông Bắc13.5Liên HệVào Tên
25C61 – 0880Tây Bắc13.5Liên HệVào Tên

Khách hàng liên hệ sớm được chọn căn chọn hướng ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư không thu bất kỳ khoản phí nào.

Phụ trách dự án: Mr Thanh 0976.567.755 – 090.332.8884