Ngày 16/7 vừa qua, Gamuda Land Vietnam đã vinh dự được vinh danh tại chương trình trao chứng nhận dự án đáng sống do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp (VCCI) tổ chức. Nổi bật trong hơn 180 hồ sơ đăng ký, được hội đồng đánh giá và bạn đọc tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp bình chọn, Gamuda Land Việt Nam đã được nêu tên với 3 hạng mục:
Gamuda City: Dự án xanh tiêu biểu 2021
Gamuda City: Dự án đáng sống năm 2021
Tổng giám đốc Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam ông Ng Teck Yow: Nhà phát triển dự án đáng sống năm 2021
Giải thưởng có ý nghĩa quan trọng trong lúc Gamuda Land Việt Nam đang triển khai giai đoạn mới của dự án Gamuda City, Hà Nội – một trong những dự án đô thị quy mô nhất tại Việt Nam trải rộng trên khuôn viên gần 300 ha tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.”
Gamuda Land Việt Nam được ghi nhận là doanh nghiệp hàng đầu tuân thủ tiêu chí ESG khi kết hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị công ty vào chiến lược đầu tư. Công ty đã và đang nỗ lực giảm thiểu tác động đến môi trường, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường quản trị công ty. Đây đang là xu hướng lớn của các nhà đầu tư có trách nhiệm.
Hơn 10 năm phát triển, Gamuda Land Việt Nam không chỉ phát triển các khu đô thị danh tiếng mà còn đi tiên phong trong việc kiến tạo các khu đô thị hiện đại, văn minh và kết nối cộng đồng. Giải thưởng danh giá này là niềm vinh dự vô cùng to lớn đối với doanh nghiệp. là minh chứng sống động khẳng định con đường mà Gamuda Land Việt Nam đang đi là đúng hướng. Đồng thời, những sự đánh giá công tâm này cũng là nguồn động lực lớn lao để chúng tôi tiếp tục nỗ lực vượt trội hơn nữa trong thời gian tới.
Gamuda land việt nam được vinh danh tại lễ trao chứng nhận dự án đáng sống 2021
GAMUDA LAND VIETNAM HONORED TO RECEIVE WORTH LIVING PROJECT IN 2021
On July 16, Gamuda Land Vietnam was honored to be named at the awarding program of livable projects organized by the Business Forum Magazine (VCCI). Featured in more than 180 applications, voted by the evaluation board and readers of the Business Forum Magazine, Gamuda Land Vietnam was named with 3 categories:
Gamuda City: Typical green project in 2021
Gamuda City: Worth living Project in 2021
General Director of Gamuda Land Vietnam – Mr. Ng Teck Yow: The developer of worth living project in 2021
The award is of great significance while Gamuda Land Vietnam is implementing a new phase of the Gamuda City project, Hanoi – one of the largest green townships in Vietnam, spread over a campus of nearly 300 hectares in Hoang Mai district, Hanoi. “
Gamuda Land Vietnam is recognized as a leading company in compliance with ESG criteria when incorporating environmental, social and corporate governance factors into an investment strategy. The company has been making efforts to minimize the impact on the environment, improve corporate social responsibility, and strengthen corporate governance. This is a trend for responsible investors.
Over 10 years of development, Gamuda Land Vietnam not only develops famous urban areas but also pioneers in the creation of modern, civilized urban areas and community connections. This prestigious award is a great honor for the business, a testament to the way that Gamuda Land Vietnam is on the right track. At the same time, these fair assessments are also a great motivation for us to continue our efforts to excel in the future.