Chung cư số 4 Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang

Đại Diện Đơn Vị Phân phối : 097.656.7755

Dự án Tổ hợp chung cư và văn phòng HUD Building Nha Trang tại số 4 Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa,  Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD.

Chung cư số 4 Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang

Theo đó, Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị giao Ban Quản lý dự án (BQLDA) số 5 trực thuộc Tổng Cty trực tiếp quản lý dự án theo quy định của pháp luật Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trên cơ sở các nội dung đã đề xuất, Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đánh giá dự án có tính khả thi, đảm bảo khả năng thu hồi vốn và mang lại lợi nhuận khi đầu tư dự án. Ngoài ra, việc đầu tư và hoàn thành dự án sẽ góp một phần vào việc tạo dựng bộ mặt đô thị mới cho TP Nha Trang, góp phần tạo thêm công ăn việc làm lâu dài cho một bộ phận lao động địa phương. Dự án được đầu tư sẽ đảm bảo hiệu quả cả về mặt kinh tế và xã hội.

Vì vậy ngày 21/8/2017, Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã có Văn bản số 1964/HUD-ĐT ngày 21/8/2017 về việc xin chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp chung cư và văn phòng HUD Building Nha Trang; Văn bản số 2191/HUD-ĐT ngày 20/9/2017 giải trình bổ sung Văn bản số 1964/HUD-ĐT (các mục 4: Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn; mục 6: Hiệu quả đầu tư của dự án) gửi Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chấp thuận về nguyên tắc chủ trương để Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị được đầu tư Dự án Tổ hợp chung cư và văn phòng HUD Building Nha Trang tại số 4 Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hội đồng thành viên Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có trách nhiệm lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo khả thi đầu tư xây dựng; triển khai, quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư dự án nêu trên.

Căn hộ HUD Nha Trang

I/ TỔNG QUAN DỰ ÁN CHUNG CƯ HUDBUILDING NHA TRANG 1. Tên dự án: Chung cư HUDBUILDING Nha…