DANH SÁCH HÀNG HÓA GELEXIMCO

(Liên Hệ: Mr Thanh 090.332.8884/0976.567.755)

STT Khu Ký hiệu ô số Diện tích Hướng Đường Gía Bán Hình Thức
Hợp Đồng
Ghi Chú
1 A A2 – 15 300 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
2 A2 – 17 300 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
A7 – 06 124 Đông Nam 42 Liên Hệ Vào tên
A10 – 40 160 Đông Nam 42 Liên Hệ Vào Tên
3 A12 – 06 102 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên Xây thô 1.7 tỷ
4 A24 – 04 120 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên Xây thô 1.05 tỷ
5 A27- 16 240 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
6 A7- 06 114 Đông Bắc 42 Liên Hệ Vào Tên
7 A19 – 23 120 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
8 A22 – 55 160 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
9 A23 – 11 120 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
10 A27 – 16 240 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên Xây xong thô
11 A29 – 07 240 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
12 A32 – 40 120 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
13 A32 – 45 120 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên Xây thô 1.350 tỷ,
Đã hoàn thiện xây thô
14 A33 – 13 114 Tây Bắc 25 Liên Hệ Vào Tên
15 A35 – 06 240 Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
16 A35 – 11 380 Đông Nam 25 Liên Hệ Vào Tên Xây thô 3.3 tỷ
17 A35- 14 240 Đông Nam 25 Liên Hệ Vào Tên
18 A38 – 18 120 Tây Nam 42 Liên Hệ Vào Tên
19 A43 – 05 80 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
20 A43 – 07 80 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên Xây thô 1.2 tỷ
1 B B5 – 26 66 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
2 B6 – 53 100 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
3 B9 – 32 90 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
B43 ô 9 66 Tây nam 13.5 Liên hệ vào tên Siêu rẻ
4 B10 – 30 90 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
1 C C12 – 06 260 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
2 C08 – 20 100 Tây Bắc 20.5 Liên Hệ Vào Tên
3 C08 – 38 95 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
4 C08 – 41 95 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
5 C08 – 44 95 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
6 C09 – 03 160 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
7 C09 – 21 154 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
8 C10 – 35 101 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
9 C12 – 06 260 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
10 C13 – 31 100 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
11 C14 – 30 100 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
12 C14 – 32 100 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
13 C16 – 50 160 Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên   Siêu rẻ
14 C22 – 08 160 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
15 C34 – 16 240 Đông Bắc 25 Liên Hệ Vào Tên
16 C36 – 32 80 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
17 C36 – 47 72 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
18 C38 – 12 114 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
19 C38 – 29 114 Đông Nam 25 Liên Hệ Vào Tên
C40 – 03 114 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
20 C40 – 04 114 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
21 C43 – 07 80 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
22 C47 – 09 80 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
23 C53 – 15 120 Tây nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
24 C57 – 10 54 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
25 C61 – 08 80 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
1 D D3 – 17 114 Đông Nam 10.5 Liên Hệ Vào Tên
2 D3 – 22 120 Đông Nam 10.5 Liên Hệ Vào Tên
3 D07 – 24 122 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
4 D08 – 06 120 Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
5 D10 – 04 114 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
6 D10 – 10 114 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
7 D11 – 26 150 Đông 13.5 Liên Hệ Vào Tên
8 D13 – 10 114 Tây Bắc 20.5 Liên Hệ Vào Tên
9 D14 – 05 120 Tây Nam 10.5 Liên Hệ Vào Tên
10 D22 – 08 160 Tây Nam 12 Liên Hệ Vào Tên
11 D24 – 04 144 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
12 D24 – 09 144 Đông 13.5 Liên Hệ Vào Tên
13 D24 – 24 144 Đông Nam 25 Liên Hệ Vào Tên
14 D25 – 12 144 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
15 D25 – 18 144 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
16 D36 – 24 200 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
17 D48 – 11 87 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
Ghi chú: Quý khách vui lòng liên hệ Mr Thanh 090.332.8884/0976.567.755 để được tư vấn chi tiết
Cam kết thông tin chính xác , tư vấn 24/24
Hoàn thiện giấy tờ pháp lý cho khách hàng