CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

ĐTXD Khu đô thị và dịch vụ Từ Sơn, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

I. THỜI GIAN ÁP DỤNG:

Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 30/06/2021

Áp dụng cho 10 khách hàng đầu tiên đặt cọc thành công tại dự án.

II. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG .

Đối với Liền kề:

Đặt cọcĐặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐMB)100.000.000đ
Đợt 1Ngay khi ký HĐMB với CĐT25% GTHĐ ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2Trong vòng 60 ngày kẻ từ ngày ký HĐMB25% GTHĐ
Đợt 3Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký HĐMB25%GTHĐ
Đợt 4Trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký HĐMB20%GTHĐ
Đợt 5Khi có thông báo làm GCN5% GTHĐ
Tổng100%

Đối với Shophouse:

Đợt thanh toán Tiến độ thanh toánNội dung thanh toán
Đặt cọcĐặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐMB)100.000.000vnd
Đợt 1Ngay khi ký Hợp ĐồngBên Mua thanh toán ……. VN(gồm tiền đặt cọc)

( tương đương 25% tiền đất)

Đợt 2Trong vòng 60 ngày kể từ ngày Ký Hợp đồngBên Mua thanh toán ………… VNĐ

( tương đương 25% tiền đất)

Đợt 3Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký Hợp đồngBên Mua thanh toán …………… VNĐ

( tương đương 25% tiền đất)

Đợt 4Trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký Hợp đồngBên Mua thanh toán ………….. VNĐ

( tương đương 25% tiền đất)

Đợt 5Chậm nhất ngày 30/6/2022 hoặc theo thông báo của bên A nếu hai bên thống nhất việc triển khai thi công xây dựng sớm hơnBên Mua thanh toán ……….. VNĐ

( tương đương 30% tiền nhà)

Đợt 6Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 5Bên Mua thanh toán …………. VNĐ

( tương đương 20% tiền nhà)

Đợt 7Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 6Bên Mua thanh toán …………. VNĐ

( tương đương 20% tiền nhà)

Đợt 8Khi có Thông báo bàn giao căn nhàBên Mua thanh toán ………… VNĐ

( tương đương 25% tiền nhà)

Đợt 9Khi có Thông báo nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử hữu Căn NhàBên Mua thanh toán …………. VNĐ

( tương đương 5% tiền nhà)

III. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG.

1.Chính sách quà tặng.

Tặng Xe máy SH mode trị giá 58.000.000đồng cho khách hàng giao dịch thành công thuộc Khu Shophouse: L25,L27,L28, L29; Khu liền kề: L19,LK7.

Tặng Xe máy điện Vinfast IMPES trị giá 15.000.000đồng cho khách hàng giao dịch thành công thuộc Khu liền kề: LK16

Giao dịch thành công có nghĩa là Khách hàng ký Hợp đồng giao dịch với chủ đầu tư và thanh toán đúng đủ đợt 1 cho CĐT.

Lưu ý: Quà tặng có thể trừ trực tiếp vào Giá bán.

  1. Chính sách thanh toán sớm.

Khách hàng thanh toán sớm bằng vốn tự có (Không vay vốn NH):

Đối với LK16: Tặng ngay Điện thoại iPhone 12 Pro Max 128GB trị giá 30.000.000 đồng khi Khách hàng ký Hợp đồng giao dịch với CĐT và thanh toán 75% GTHĐ ngay khi ký HĐ.

Đối với LK19, LK07, Shophouse: Tặng ngay Điện thoại iPhone 12 Pro Max 128GB và Điện thoại iPhone 12 64GB, tổng trị giá 50.000.000 đồng khi Khách hàng ký Hợp đồng giao dịch với CĐT và thanh toán 75% GTHĐ ngay khi ký HĐ.

Quà tặng có thể được quy đổi bằng tiền mặt.

cụ thể như sau:

Đối với liền kề LK16, LK19, LK07:

Đặt cọcĐặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐMB)100.000.000đ
Đợt 1Ngay khi ký HĐMB với CĐT75% GTHĐ ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2Trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký HĐMB20%GTHĐ
Đợt 3Khi có thông báo làm GCN5% GTHĐ
Tổng100%

Đối với shophouse:

Đợt thanh toán Tiến độ thanh toánNội dung thanh toán
Đặt cọcĐặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐMB)100.000.000vnd
Đợt 1Ngay khi ký Hợp ĐồngBên Mua thanh toán ……. VN(gồm tiền đặt cọc)( tương đương 75% tiền đất)
Đợt 2Trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký Hợp đồngBên Mua thanh toán ………….. VNĐ

( tương đương 25% tiền đất)

Đợt 3Chậm nhất ngày 30/6/2022 hoặc theo thông báo của bên A nếu hai bên thống nhất việc triển khai thi công xây dựng sớm hơnBên Mua thanh toán ……….. VNĐ

( tương đương 30% tiền nhà)

Đợt 4Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 3Bên Mua thanh toán …………. VNĐ

( tương đương 20% tiền nhà)

Đợt 5Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 4Bên Mua thanh toán …………. VNĐ

( tương đương 20% tiền nhà)

Đợt 6Khi có Thông báo bàn giao căn nhàBên Mua thanh toán ………… VNĐ

( tương đương 25% tiền nhà)

Đợt 7Khi có Thông báo nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử hữu Căn NhàBên Mua thanh toán …………. VNĐ

( tương đương 5% tiền nhà)

 

Khách hàng thanh toán sớm bằng hình thức vay ngân hàng:

Đối với LK16: Tặng 30.000.000 đồng sau khi Khách hàng ký Hợp đồng giao dịch với CĐT và thanh toán đủ 95% GTHĐ

Đối với LK19, LK07: Tặng 50.000.000 đồng sau khi Khách hàng ký Hợp đồng giao dịch với CĐT và thanh toán đủ 95% GTHĐ .

Cụ thể theo tiến độ sau:

Đặt cọcĐặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐMB)100.000.000đ
Đợt 1Ngay khi ký HĐMB với CĐT50% GTHĐ ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký HĐMB45%GTHĐ
Đợt 3Khi có thông báo làm GCN5% GTHĐ
Tổng100%

 

  1. Chính sách khi khách hàng mua nhiều sản phẩm.
STTNội dungChiết khấuGhi chú
1KH mua từ 2-3 SP1% trên mỗi SP
2KH mua từ trên 4 sản phẩm2% trên mỗi SP

Thứ tự tính chiết khấu: Quà tặng, CK khi mua nhiều SP

khu do thi tu son garden city