Bán BT1 khu B diện tích 310m2- 320m2 đường 42m, 2 mặt đươg, 1 đường 42m, 1 đươg 13.5m gốc 16 tr/m2, đóng 30%

vào tên trực tiếp cenco5

LH: 0976.567.755