Bán BT Tây Nam Linh hồ Linh Đàm giá gốc.

Hiện tại dự án đã thi công xong phần móng!

Ký HĐMB với chủ đầu tư.Tiến độ đóng tiền chia làm 5 đợt.

– Đợt 1 đóng 30%, vào tên hợp đồng.
– Đợt 2 đóng 25%, sau 03 tháng ký hợp đồng.
– Đợt 3 đóng 20%, sau 06 tháng ký hợp đồng.
– Đợt 4 đóng 20%, sau 09 tháng ký hợp đồng.
– Đợt 5 đóng nốt 5%, sau 12 tháng ký hợp đồng, đồng thời nhận bàn giao nhà

phụ trách dự án: 0976.567.755