Hiện chúng tôi đang phân phối 6 dãy Biệt thự. Diện tích từ 180 đến 280m.liên hệ 0936.663.911/0976.567.755

TT1: Tổng dt 7022m chia làm 2 khu.
Khu A: có 9 lô, diện tích trên dưới 300m.
Khu B: có 12 lô, diện tích 270m/lô. Đường nội bộ 13,5 và 15,5m.
Gía gốc dự kiến 42tr/m2 + chênh thấp

TT2: Tổng diện tích 5395m, có 24 lô, diện tích mỗi lô 180m. Một mặt đường 20,5m, một mặt đường 11,5m.
Gía bán = giá gốc dự kiến 41 đến 43tr/m2 + chênh thấp

TT3: Tổng diện tích 16533m, có 48 lô chia làm 4 khu.
Khu A: Gồm 12 lô, diện tích 220m và 280m. Một mặt đường đôi 42m, một mặt đường nội bộ 11,5m. Gía gốc dự kiến 44,5tr/m
Khu B: Gồm 12 lô, dt 220m/lô. Mặt đường Nguyễn Hữu Thọ 30m và mặt đường nội bộ 11,5m. Gốc d ự kiến 48,5tr/m.
Khu C: Gồm 12 lô, diện tích 220m và 280m đơn lập. Đường 15,5 và 11,5m gốc 43,5tr/m
Khu D: Gồm 12 lô, diện tích 220m. Mặt đường 15,5 và 11,5. Gốc 44,8tr.

TT4: Tổng diện tích 8984m, chia làm 2 khu.
Khu A: Gồm 22 lô, dt 200m , 250m, và 320m, đường 15,5m và 11,5m.
Khu B có 9 lô, dt 180m và 250m. Đường 15,5m.
Gía bán = Giá gốc + chênh thấp

TT5: Tổng diện tích 22805m, chia làm 4 khu.
Khu A: Gồm 12 lô, diện tích 220m song lập và 280m đường 20,5 và 11,5m.
Khu B: Gồm 20 lô, diện tích 210m, đường 15,5 và 11,5m
Khu C: Gồm 12 lô, diện tích 220m và 280m đơn lập, đường 15,5 và 11,5m
Khu D: Gồm 20 lô, diện tích 210m, đường 20,5 và 11,5m.

TT6: Tổng diện tích 21178m chia làm 4 khu.
Khu A: Gồm 20 lô, diện tích200m, mặt đường 15,5 và 11,5m.
Khu B: Gồm 16 lô, diện tích 200m, mặt đường 20,5 và 11,5m
Khu C : Gồm 20 lô, diện tích 201m, mặt đường Nguyễn Hữu Thọ và đường 11,5m

Chi tiết liên hệ:A. Thành 0936.663.911

Bán Biệt thự linh đàm vào tên hud