Thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc

Vị trí:Lô A-P, Dự án khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Tổng diện tích dự án:70.928,7 m²
Diện tích XD:24.242 m²
Mật độ xây dựng:34,3%

Thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc Thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc Him Lam Vạn Phúc

Thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc Thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc Thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc Thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc Thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc Thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc Thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc Thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc Thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc Thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc Thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc Thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc Thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc Thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc Thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc Thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc Thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc