Flamingo Crown Bay

– Địa điểm: Linh Trường, Hoằng Hóa, Thanh Hóa – Tổng diện tích dự án: 19,18 ha – Loại hình sản…