Chung cư New Skyline được thiết kế cao 36 tầng với 2 tầng hầm và 6 tầng thương mại và dịch vụ. Các căn hộ được thiết kế rất đẹp với các loại căn hộ điển hình như sau:

  • Loại 2 phòng ngủ: 104-106m2
  • Loại 3 phòng ngủ: 134-135-138-141m2
  • Căn hộ Penhouse ( tầng thượng ): 192-250-268m2 ( đã bán hết)

Mặt bằng căn hộ New Skyline được chia ra làm 4 tầng cơ bản: Từ tầng 7 đến tầng 14, Tầng 15, Tầng 16, Tầng 17 đến tầng 35

  • Từ tầng 7->14 được bố trí 8 căn hộ/1 sàn
  • Từ tầng 15->35 được bố trí 6 căn hộ/sàn.
  • Các căn hộ 2 phòng ngủ: 104-106m2 cùng chung thiết kế giống nhau chỉ khác nhau về diện tích
  • Các căn hộ 3 phòng ngủ: 134-135-138m2 thiết kế cũng giống nhau chỉ khác nhau về diện tích
  • Căn hộ 3 phòng ngủ: 141m2 có một căn duy nhất với 1 thiết kế.

Sau đây là chi tiết mặt bằng căn hộ:

mat-bang-can-ho-new-skyline-tu-tang-7-den-tang-14 mat-bang-can-ho-new-skyline-tu-tang-15 mat-bang-can-ho-new-skyline-tu-tang-16 mat-bang-can-ho-new-skyline-tu-tang-17-den-tang-35 mat-bang-can-ho-105m2-chung-cu-new-skyline mat-bang-can-ho-135m2-chung-cu-new-skyline mat-bang-can-ho-141m2-chung-cu-new-skyline