Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu phía Đông Bắc thị trấn Chờ

Xem thêm: Quy hoạch dự án Kim Đô Policity thị trấn chờ

Biệt thự song lập Kim Đô PoliCity

Khu đô thị Kim Đô Policity Yên Phong

Liền kề Kim Đô Policity

Shophouse Kim Đô PoliCity

Biệt thự đơn lập Kim Đô PoliCity

 

Số: 782 /QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2017

Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu phía Đông Bắc thị trần Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về việc lập, thâm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT -BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng bộ Xây dựng quy định về hỗ sơ của nhiệm vụ và đô án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thâm định số 101/BCTD-SXD ngày 10/5/2017 về việc thâm định Đô án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu phía Đông Băc thị trân Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh,

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu phía Đông Bắc thị trần Chờ, huyện Yên Phong, với các nội dung chủ yếu sau:

 1. Phạm vi nghiên cứu, ranh giới, quy mô quy hoạch
 2. a) Phạm vị, ranh giới: Khu đất lập quy hoạch trên địa bàn của các xã Đông Tiến, Yên Trung, Trung Nghĩa, Thụy Hòa, Đông Phong và thị trấn Chờ của huyện Yên Phong. Phía Bắc giáp khu vực quy hoạch KCN Yên Phong I mở rộng và đê sông Cầu; phía Nam Biáp QL.18 và KCN Yên Phong l; phía Đông giáp đường tỉnh ĐI.277B; phía Tây giáp đường tỉnh ĐT.295.
 3. b) Quy mô quy hoạch:

– Quy mô diện tích: Khoảng 1.210 ha.

– Quy mô dân số: Khoảng 65.000 người.

 1. Mục tiêu, tính chất quy hoạch
 2. a) Mục tiêu:

– Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; quy hoạch chung thị trần Chờ và phụ cận được phê duyệt và quy hoạch chung khu vực phía Đông huyện Yên Phong được UBND tỉnh và Tỉnh ủy thông qua.

– Đề ra các giải pháp quy hoạch và tô chức không gian hợp lý, hiệu quả, gắn kết hỗ trợ phát triển Khu công nghiệp Yên Phong và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tạo lập mô hình phát triển đa chức năng thích ứng yêu cầu phát triển công nghiệp công nghệ cao của Khu công nghiệp Yên Phong (hạt nhân là Samsung Group) của tỉnh Bắc Ninh và Quốc gia.

– Làm cơ sở pháp lý để đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

 1. b) Tính chất:

– Là khu vực phát triển đa chức năng (nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm sản phẩm công nghệ cao, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí và các khu nhà ở) phục vụ khu công nghiệp Yên Phong (đặc biệt là tô hợp Samsung Display), động lực thúc đây phát triển kinh tế – xã hội và đô thị hóa của huyện Yên Phong nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung.

– Là khu phức hợp khoa học công nghệ có vai trò kết nói các khu công nghiệp để trở thành khu phức hợp khoa học công nghệ có tính chất vùng Thủ đô Hà Nội.

 1. Phân khu chức năng, tô chức không gian kiến trúc cảnh quan
 2. a) Phân khu chức năng: Quy hoạch phân khu Khu phía Đông Bắc thị trần Chờ chia khu vực lập quy hoạch thành 03 phân khu; mỗi khu lại được phân thành 03 Khu (tương ứng 03 đơn vị ở) trong đó có kết hợp với các khu chức năng hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, khu công nghiệp, đô thị và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, gồm:

– Phân khu A có diện tích khoảng 540 ha được chia thành 03 Khu, cụ thể như sau:

+ Khu A1, diện tích khoảng 250 ha, bao gồm: Các khu dân cư thôn Xuân Cai, Vọng Đông, Chính Trung, Thân Thượng (xã Yên Trung) được cải tạo, nâng cấp; các khu dân cư xây mới; khu vực trường học, trạm y tế, trụ sở UBND xã, sân thê thao, vv… hiện có được cải tạo, nâng câp; bổ sung quỹ đất cho công trình dịch vụ và không gian cây xanh mặt nước; khu hỗn hợp – đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp; khu thương mại – dịch vụ được bố trí gắn với các tuyến giao thông chính.

+ Khu A2 (khu đô thị xanh, sinh thái), diện tích khoảng 90 ha, bao gồm: Khu đô thị mới, xây dựng và phát triển các khu chức – Tăng nghiên cứu khoa học, khu thương mại – dịch vụ, khu vui chơi giải trí, công viên, hô nước (diện tích hồ điều hòa > §ha) hỗ trợ. điều hòa tiêu thoát nước và cảnh quan không gian mở cho toàn khu quy hoạch; khu tiểu thủ công nghiệp; khu đất hỗn hợp.

+ Khu A3, diện tích khoảng 200 ha, gồm: Khu dân cư thôn Trung Lạc (xã Yên Trung) được cải tạo, nâng câp; các khu dân cư xây mới; các công trình công cộng, dịch vụ, cơ quan hành chính của khu vực hiện có được cải tạo, nâng cấp; bổ sung quỹ đất cho trường học, công trình dịch vụ và không gian cây xanh mặt nước phục vụ sinh hoạt cộng đồng, khu thê dục thao – sân vận động câp đô thị, khu thiết chế văn hóa dành cho công nhân được bố trí găn VỚI Các tuyển ĐT.285B, tuyến nối hai KCN; khu tiêu thủ công nghiệp có diện tích, bố trí tiếp giáp KCN Yên Phong mở rộng; các khu đất hỗn hợp, đất dự trữ phát triển.

– Phân khu B có diện tích khoảng 312 ha được chia thành 03 Khu, cụ thể như sau:

+ Khu BI, diện tích 75 ha, gồm: Khu dân cư thôn Trần Xá (xã Yên Trung) được cải tạo, nâng cấp; các khu dân cư xây mới, bổ sung quỹ đất chợ phục vụ sinh hoạt cộng đồng, khu công trình công cộng câp khu vực; khu đất hỗn hợp có diện tích được bố trí gắn với các tuyến giao thông chính

 • Số quyết định: tải file pdf nguyên bản tại đây 782/QĐ-UBND
 • Tỉnh/TP: Bắc Ninh
 • Hồ sơ bản vẽ:
ban ve hien trang
Bản vẽ hiện trạng
ban ve dinh huong phat trien khong gian
Bản vẽ định hướng phát triển không gian
ban ve quy hoach su dung dat
Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất
ban ve quy hoach giao thong
Bản vẽ quy hoạch giao thông