CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA TÍN

Số: 02/CSBH-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

ĐTXD Khu đô thị và dịch vụ Từ Sơn, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

I.THỜI GIAN ÁP DỤNG:

Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 30/04/2021

Áp dụng cho 15 khách hàng đầu tiên đặt cọc thành công tại dự án.

  1. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG .

Đối với Liền kề:

Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐMB) 100.000.000đ
Đợt 1 Ngay khi ký HĐMB với CĐT 25% GTHĐ ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Trong vòng 60 ngày kẻ từ ngày ký HĐMB 25% GTHĐ
Đợt 3 Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký HĐMB 25%GTHĐ
Đợt 4 Trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký HĐMB 20%GTHĐ
Đợt 5 Khi có thông báo làm GCN 5% GTHĐ
Tổng 100%

Đối với Shophouse:

Đợt thanh toán Tiến độ thanh toán Nội dung thanh toán
Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐMB) 100.000.000 VNĐ
Đợt 1 Ngay khi ký Hợp Đồng Bên Mua thanh toán 20% Giá bán căn nhà ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Trong vòng 60 ngày kể từ ngày Ký Hợp đồng Bên Mua thanh toán 15% Giá bán căn nhà
Đợt 3 Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng Bên Mua thanh toán 20% Giá bán căn nhà
Đợt 4 Chậm nhất ngày 30/6/2022 hoặc theo thông báo của bên A nếu hai bên thống nhất việc triển khai thi công xây dựng sớm hơn Bên Mua thanh toán 15% Giá bán căn nhà
Đợt 5 Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 4 Bên Mua thanh toán 15% Giá bán căn nhà
Đợt 6 Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 5 Bên Mua thanh toán 5% Giá bán căn nhà
Đợt 7 Khi có Thông báo bàn giao căn nhà Bên Mua thanh toán 5% Giá bán căn nhà
Đợt 8 Khi có Thông báo nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử hữu Căn Nhà Bên Mua thanh toán 5% Giá bán căn nhà

Đơn giá xây dựng đối với shophouse: 4.550.000đ/m2 ( đã bao gồm VAT)

Giá bán căn nhà: bao gồm Giá trị đất và Giá trị nhà

III. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG.

1.Chính sách quà tặng.

Tặng một cây vàng trị giá 55.000.000đồng cho khách hàng giao dịch thành công thuộc Khu Shophouse: L28; Khu liền kề: L15,L19,LK7.

Tặng 3 chỉ vàng trị giá 15.000.000đồng cho khách hàng giao dịch thành công thuộc Khu liền kề: LK16

Giao dịch thành công có nghĩa là Khách hàng ký Hợp đồng giao dịch với chủ đầu tư và thanh toán đúng đủ đợt 1 cho CĐT.

Lưu ý: Quà tặng có thể trừ trực tiếp vào Giá bán.

  1. Chính sách thanh toán sớm.

Tặng ngay 20.000.000 đồng khi Khách hàng ký Hợp đồng giao dịch với CĐT và thanh toán 70% GTHĐ ngay khi ký.

  1. Chính sách khi khách hàng mua nhiều sản phẩm.
STT Nội dung Chiết khấu Ghi chú
1 KH mua từ 2-3 SP 1% trên mỗi SP
2 KH mua từ trên 4 sản phẩm 2% trên mỗi SP

Thứ tự tính chiết khấu: Quà tặng, CK khi mua nhiều SP

                                                            CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA TÍN


BÙI DUY THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *