Em chỉ chuyên bán và giao dịch tại dự án Thanh hà cenco5

Hiện nay, do nắm trong tay một tập khách hàng có sẵn và một lượng khách hàng lớn có nhu cầu mua các căn liền kề tại dự án thanh hà cenco5 này nhưng hiện nay em lại hết hàng, không có sẵn hàng để giao dịch cho khách hàng của em nên em đăng tin này với mục đích:

Các anh chị nào có nhu cầu muốn bán các căn liền kề tại dự án thanh hà cenco5 này, nhưng do không nắm rõ về giá cả thị trường chung cũng như không có thời gian để tìm kiếm được người mua xin vui lòng liên hệ với em để em ghép khách hàng của mình và bán luôn cho anh chị ạ.

Em xin đảm bảo:

– đàm phán để bán được cho anh chị mức giá mà anh chị ưng ý nhất

– tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho anh chị đến khi anh chị bán thành công bất động sản của mình.

Anh/Chị có nhu cầu bán vui lòng liên hệ với em theo số: Mr. thanh 0976.567.755