BẢNG TỔNG HỢP LIỀN KỀ, BIỆT THỰ VÂN CANH HUD

BẢNG TỔNG HỢP HÀNG LiỀN KỀ VÂN CANH HUD
Chủ Đầu Tư Ô số Diện Tích
(m2)
Đường
(m)
Hướng Hình Thức
mua bán
Giá Bán Ghi Chú
HUD 8 lk34 ô 12 110 17.5 Tây UQ TL, Bán gấp
lk34 ô 17 110 17.5 Tây VBCN Bán Gấp
lk34 ô 34 113.75 12 Đông UQ TL, Bán gấp Đối diện vườn hóa
lk34 ô 38 113.75 12 Đông UQ đang làm sổ đỏ
Đối diện vườn hoa
lk34 ô 38 113.75 12 Đông UQ TL Đối diện vườn hóa
lk35 ô 24 100 12 Nam UQ TL Đối diện vườn hóa
lk35 ô 26 150 12 Nam VBCN Bán Gấp
lk37 ô 16 100 12 Bắc VBCN Ô vip nhìn vườn hoa Đã bán
lk37 ô 24 100 17.5 Nam VBCN TL, Bán gấp
lk37 ô 37 165 17.5&12 Đông Nam VBCN TL Ô Góc
lk38 ô 18 100 12 Tây VBCN TL, Bán gấp Đã bán
lk38 ô 3 100 12 Tây VBCN Bán Gấp, ô view vườn hoa công viên  
lk38 ô 9 100 12 Tây UQ TL,bán gấp
lk38 ô 15 150 12 Tây VBCN Bán Gấp
lk38 ô 22 179.5 17.5&12 Tây Nam VBCN TL Ô Góc Gần
vườn hoa
lk41 ô 10 17.5 17.5 Bắc VBCN Bán Gấp Giá sốc
lk41 ô 14 100 17.5 Bắc VBCN TL, Bán gấp Giá sốc
lk41 ô 15 100 17.5 Bắc VBCN Bán Gấp Đã bán
HUD 1 lk36 ô 5 100 13.5 Tây VBCN TL, Bán gấp Giá sốc
lk36 ô 22 100 13.5 Tây VBCN TL, Bán Gấp
lk39 ô 7 100 13.5 Tây VBCN TL, Bán Gấp Giá sốc
lk39 ô 11 100 13.5 Tây VBCN bán Gấp,  giá rẻ
lk39 ô 20 100 13.5 Tây VBCN TL, Bán gấp
lk39 ô 24 185.5 12&12 Đông Bắc VBCN Bán gấp, ô góc Giá sốc
lk42 ô 2 100 12 Bắc VBCN TL, Bán Gấp  Giá sốc
lk42 ô 16 155.5 17.5&12 Tây Nam VBCN TL Đã bán
lk42 ô 17 100 17.5 Nam VBCN TL, Bán gấp
lk42 ô 19 100 17.5 Nam VBCN TL, Bán gấp
lk42 ô 11 100 12 Bắc Vào Tên TL, Bán gấp  Giá sốc
HUD 3 lk29 ô 14 110 12 Tây VBCN TL
lk29 ô 33 113.75 17.5 Đông VBCN Bán Gấp Giá sốc
HUD 4 lk32 ô 24 112.6 12 Nam VBCN TL, Bán Gấp
lk32 ô 7 110 12 Bắc VBCN TL
lk31 ô 16 110 12 Bắc UQ Bán Gấp Đã bán
lk32 ô 15 110 12 Bắc VBCN Bán Gấp Đã bán
lk30 ô 7 110 17.5 Tây VBCN TL
lk30 ô 10 110 17.5 Tây UQ TL
lk30 ô 34 113.75 17.5 Đông VBCN TL,Bán gấp
lk30 ô 20 167 17.5&12 tây nam VBCN Bán gấp Ô Góc
Lk30 ô 38 171 12 $12 Đông nam Vào tên Bán gấp ô góc
HUD 6 lk33 ô 34 100 12 Đông VBCN TL
lk33 ô 8 150 13.5 Tây Vào tên TL
lk28 ô 1 147 13.5 Tây VBCN Bán gấp Giá sốc
lk28 ô 15 126.5 17.5 Nam Vào Tên
Bán gấp Giá sốc
lk28 ô 17 110 12 Bắc VBCN TL
lk28 ô 24 218.5 17.5 Tây Nam Vào tên
TL, Bán gấp Giá sốc
HUD Land lk27 ô 8 110 30 Bắc VBCN TL, Bán Gấp Đã bán
lk27 ô 16 110 30 Bắc VBCN Bán Gấp Gía sốc
lk27 ô 21 110 30 Bắc VBCN TL
lk27 ô 32 108.7 12 Nam VBCN  Bán Gấp,giá rẻ
 Giá rẽ
lk27 ô 53 108.7 12 Nam Vào Tên Bán Gấp, Giá rẻ Đã bán
HUD Tổng lk23 ô 33 96 30 Tây Bắc UQ TL, Bán Gấp Giá sốc
lk23 ô 1 171 30&12 Tây Bắc VBCN TL,bán gấp,ô góc
lk23 ô 11 105 30 Tây Bắc VBCN Bán Gấp giá sốc
lk23 ô 12 105 30 Tây bắc VBCN Bán Gấp
lk23 ô 22 101 30 Tây Bắc VBCN TL,Bán Gấp Giá sốc
lk23 ô 23 102 30 Tây Bắc VBCN TL, bán gấp  
lk23 ô 48 171 12&12 Đông Nam VBCN TL, Bán gấp Đã bán
lk23 ô 57 106 12 Đông Nam VBCN TL, Bán gấp Giá rẻ
lk23 ô 59 105 12 Đông Nam VBCN TL, Bán Gấp Đã Bán
lk23 ô 61 104 12 Đông Nam VBCN TL, Bán Gấp  Đã Bán
lk23 ô 79 98 12 Đông Nam VBCN TL Đã bán
lk23 ô 71 100 12 Đông Nam VBCN TL, Bán Gấp Đã bán
lk23 ô 89 92 12 Đông Nam VBCN Bán Gấp
TASCO lk22 ô 01 178.5 12&12 Tây Bắc VBCN TL Ô Góc
lk22 ô 17 114.56 12 Tây Bắc VBCN Bán gấp Siêu rẽ
lk22 ô 22 114.56 12 Tây Bắc VBCN TL, Bán gấp Giá sốc
lk22 ô 47 173.6 12&12 Tây Bắc VBCN Bán Gấp Ô Góc
lk22 ô 48 172 30&12 Đông Bắc VBCN TL,Bán Gấp, ô góc
lk22 ô 53
110 30 Tây Nam vào tên Siêu rẻ  Giá sốc
lk22 ô 77 110 30 Tây Nam VBCN Siêu rẻ,Bán Gấp Giá sốc
lk22 ô 93 174.26 30 Đông Nam VBCN Bán Gấp  vip
lk26 ô 34 100 30 Nam VBCN TL
lk26 ô 12 100 30 Nam VBCN TL
lk24 ô 27 113.75 17.5 Đông VBCN Bán Gấp  Giá sốc
lk24 ô 45 114 17.5 Đông VBCN Bán Gấp Giá sốc
lk24 ô 6 110 12 Tây VBCN Bán Gấp  
lk24 ô 21 110 12 Tây Vào Tên Bán gấp Giá sốc
lk25 ô 6 100 17.5 Tây Vào Tên Bán Gấp Giá sốc
lk25 ô 40 100 12 Đông Vào tên Bán Gấp  Gía sốc
BIỆT THỰ VÂN CANH HUD
Á CHÂU BT11 ô 2 300 17.5 Tây VBCN TL
BT11 ô 6 300 17.5 Tây VBCN Bán gấp Giá sốc
BT 14 ô 6 308 12 Bắc VBCN TL, Bán Gấp
Đã bán
BT14 ô 16 319 17.5 Nam VBCN Bán Gấp đã bán
BT14 ô 12 319 17.5 Nam VBCN TL,bán gấp
Đã bán
HUD 3 BT10 ô 01 440 12&12 Tây Bắc VBCN TL, Bán gấp Đã bán
BT10 ô 4 330 12 Tây VBCN TL, Bán gấp  Giá sốc
HUD Tổng BT 7 ô 7 300 12 Bắc VBCN TL, Bán gấp
BT7 ô 8 300 12 Bắc VBCN Bán gấp
BT7 ô 12 300 12 Nam VBCN TL, Bán gấp
HUD Land BT8 ô 7 290 12 Bắc VBCN TL, Bán gấp
BT8 ô 9 403 12&12 Đông Bắc VBCN TL, Bán gấp Đã Bán
BT8 ô 20 361 12&12 Đông Nam VBCN Bán Gấp, ô góc
HUD 1 BT 15 ô 6 280 17.5 Bắc VBCN TL Đã bán
BT15 ô 12 275 12 Nam VBCN TL Đã bán
BT15 ô 10 370 17.5&13.5 Đông Bắc VBCN Thương lượng Ô góc
BT15 ô 1 370 17.5&17.5 Tây Bắc VBCN Bán Gấp Ô góc
Ghi Chú: Đơn giá trên bao gồm thuế, xây thô, và hoàn thiện mặt ngoài
Ký hiệu VBCN là Văn Bản chuyễn nhượng
Ký hiệu TL giá thương lượng
ký hiệu UQ là mua bán ủy quyền

– Cam kết thông tin chính xác, Nguồn háng chính chủ

– Pháp  lý nhanh đảm bảo, uy tín

Mr Thanh 0976.567.755/ 090.332.8884

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Back to top